ซีบีอาร์อีมอบทางเลือกในการบริหารทรัพยากรอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารและทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และในขณะเดียวกันยังช่วยดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานและส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาวะที่ดี

เราเข้าใจดีว่าอาคารต่าง ๆ มีต้นทุนในการดำเนินงานสูง แต่ในขณะเดียวกันเราก็ทราบถึงคุณค่าหรือมูลค่าที่อาคารนั้นสามารถสร้างได้เช่นกัน ทีมบริหารทรัพยากรอาคารของซีบีอาร์อีจะทำให้คุณมั่นใจว่าอาคารและทรัพย์สินของคุณได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ดีที่สุด รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่าย ผ่านขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

เป้าหมายของซีบีอาร์อี คือ การช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ขนาดเท่าใดหรือทำเลใดก็ตาม เรามีการจัดเตรียมแนวทางที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทอาคาร เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน

 

จุดแข็งของเรา


เรารับประกันคุณภาพและความสม่ำเสมอของบริการที่มีความเหนือกว่า รวมถึงการลดต้นทุนและการลดความเสี่ยง เนื่องจากเราให้บริการด้านเทคนิคด้วยทีมของตนเองมากกว่าที่จะจ้างทีมภายนอก ซึ่งช่วยให้เราสามารถบริหารทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างมาตรฐานของการบริการของเราได้

ที่ซีบีอาร์อี ความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักในการให้บริการและเป็นค่านิยมหลักขององค์กรเรา ไม่เป็นเพียงแค่สถิติด้านประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังลงทุนอย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของเรา เพื่อให้พนักงานของเราและพนักงานของคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

facilities-management-services

 

บริการที่เรามอบให้


ซีบีอาร์อีทำให้ค่าใช้จ่ายมีความแน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการและความน่าเชื่อถือ รวมถึงลดความเสี่ยง ผ่านแนวทางการบริหารทรัพยากรอาคารที่หลากหลาย ได้แก่:

บริการด้านงานเทคนิค งานวิศวกรรม และการบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ:

 • การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ
 • บริการด้านงานเทคนิค – เครื่องกล ไฟฟ้า ประปา
  • การบำรุงรักษาอาคารและซ่อมแซมทั่วไป
  • ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC)
  • ระบบประปา
  • ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง
  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • บริการด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง
  • การถ่ายภาพคลื่นรังสีความร้อนด้วยอินฟราเรด
  • การตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำ
  • บริการปรับสมดุลอากาศของระบบ HVAC
  • การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สำคัญและการทดสอบการทำงาน
  • การวิเคราะห์พลังงานและการตรวจสอบคลื่นฮาร์มอนิก
  • การทดสอบความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
 • การดำเนินงานและการบำรุงรักษา – เชิงป้องกัน เชิงแก้ไขปรับปรุง และเชิงคาดการณ์
 • การจัดการด้านพลังงานและความยั่งยืน
 • ทีมเคลื่อนที่
 • บริการให้คำปรึกษา
  • การสำรวจสภาพอาคาร
  • บริการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของอาคาร
  • รายงานการสำรวจในช่วงก่อนและหลังการก่อสร้างสำนักงาน
  • การวิเคราะห์อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  • การบริหารจัดการสินทรัพย์และการวางแผนด้านเงินทุน
  • การลงทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานอาคาร
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

บริการในสำนักงาน:

 • แผนกต้อนรับ / บริการส่วนหน้า
 • การวางแผนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • การสนับสนุนด้านภาพและเสียง
 • การจัดการพื้นที่เตรียมอาหารและห้องอาหาร
 • การจัดการดูแลความสะอาด
 • การจัดการห้องจดหมายและเอกสาร
 • การจัดการห้องประชุม
 • การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน
 • การจัดการพื้นที่และการใช้พื้นที่ - โยกย้าย ดัดแปลงเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

 


บริการจัดการแบบบูรณาการ:

 • สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety and Environment: HSE)
 • คุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญในการบริการ (Service Matters Experts: SME)
 • การจัดหาเชิงกลยุทธ์
 • พลังงาน
 • การบริหารสินทรัพย์
 • ประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
 • การควบคุมดูแล
 • การกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
 • การตรวจสอบ
 • เทคโนโลยีการจัดการระบบอัตโนมัติและทรัพยากรอาคาร
 • การบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงาน

 

enterprise-facilities-management-services

 

การส่งมอบโครงการหลัก


การให้บริการโครงการหลัก (Principal Projects) เป็นทางเลือกในการให้บริการแทนทีมงานบริหารโครงการก่อสร้างรูปแบบเดิม ซึ่งซีบีอาร์อีทำสัญญาโดยตรงกับผู้รับเหมาและคู่ค้าทั้งหมด โดยทำให้การติดต่อรวมเป็นจุดเดียวสำหรับทีมทำงานทั้งหมด

ประโยชน์หลัก ๆ ของการทำงานรูปแบบนี้ คือ การซ่อมแซมที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน รวมถึงมาตรฐานคุณภาพในระดับสูง และประหยัดค่าใช้จ่าย

ซีบีอาร์อีสามารถช่วยคุณได้ในเรื่อง:

 • งานปรับปรุงซ่อมแซมขนาดเล็ก งานซ่อมแซมทั่วไป การเปลี่ยนทดแทน งานปรับปรุงพื้นที่ และการฟื้นฟู (สภาพเครื่องจักร)
 • การจัดซื้อจัดจ้างกับพันธมิตรที่สำคัญ
 • การควบคุมดูแล
 • การสนับสนุนด้านสำนักงานบริหารโครงการ (PMO) สำหรับงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารโครงการ และการบริหารจัดการคุณภาพ
 • คุณภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย

 

ภาคธุรกิจที่ให้บริการ


 • พลังงาน น้ำมัน และก๊าซ
 • สำนักงานและสำนักงานใหญ่
 • โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
 • สถานที่ทำงานทางเลือก
 • สถาบันการเงิน
 • โรงงานผลิต พื้นที่อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือดาต้าเซ็นเตอร์
 • เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม
 • เครือข่ายด้านค้าปลีก
 • วิทยาเขตและโรงเรียน