การบริหารโครงการของซีบีอาร์อี: การจัดการความเสี่ยงและการเพิ่มมูลค่า

ทีมบริหารโครงการของซีบีอาร์อีร่วมมือกับลูกค้าเพื่อส่งมอบโครงการจาก “แนวคิดจนเสร็จสมบูรณ์” โดยดำเนินงานตามกระบวนการชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนเพื่อทำให้โครงการมีความเหมาะสม ลดความเสี่ยง และสร้างมูลค่า ด้วยประสบการณ์ของเรา เราพัฒนากระบวนการและเครื่องมือมาตรฐานที่มีประสิทธิผล ซึ่งสนับสนุนระเบียบวิธีการส่งมอบของเรา

ทีมมีเครื่องมือ เครือข่ายระดับโลก และจริยธรรมการบริการลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทำให้เราสามารถรับมือกับโครงการทั้งหมดได้ด้วยความมานะ อุตสาหะ ในการวางแผน ประสานงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องกำหนดเวลา ต้นทุน และคุณภาพได้

ทีมงานของเรามีทักษะที่สูง มีผู้จัดการครงการที่พูดได้สองภาษา รอบรู้ในแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และซัพพลายเชนของตลาดท้องถิ่น ทีมของเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม/การออกแบบ วิศวกรรม การวางแผน การสำรวจปริมาณ การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ทีมท้องถิ่นยังสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์มากมายของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับภูมิภาคของเราหากต้องการเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้

 

บริการด้านการบริหารโครงการของซีบีอาร์อีประกอบด้วย:


 • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
 • การวางแผนความเป็นไปได้
 • การบริหารการออกแบบ
 • การบริหารเชิงพาณิชย์
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารการจัดซื้อและสัญญา
 • การบริหารการก่อสร้าง
 • การบริหารด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารคุณภาพ
 • การบริหารการย้ายที่

 

ภาคการบริหารโครงการของซีบีอาร์อี:


 • สถานที่ทำงานขององค์กร
 • อุตสาหกรรม
 • ค้าปลีก
 • งานบริการ