ข้อมูลธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เหมือนกับในประเทศอื่น ๆ ด้วยประสบการณ์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากว่า 3 ทศวรรษของซีบีอาร์อี ประเทศไทย ทำให้เรามีความเข้าใจตลาดในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง และยังคงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ฐานข้อมูลผลงานด้านอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกที่เรามีนั้นเมื่อรวมกับความชำนาญพิเศษในตลาดระดับท้องถิ่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับตลาดและเสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเราได้ ทีมของเราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่มีอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้

การต่ออายุสัญญาเช่า

ทีมของเราดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่และให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้านั้นได้รับการปกป้องตลอดขั้นตอนการต่อรองเพื่อทำสัญญา

การโอนกรรมสิทธิ์

การติดต่อกับตลาดผ่านทีมนายหน้าที่กว้างขวางของเรานั้นทำให้เราได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าในตลาด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทีมของเราสามารถให้คำแนะนำและเฟ้นหาโอกาสที่ดีที่สุดในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าได้

การจัดการยกเลิกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

นอกเหนือจากการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือซื้อก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของเราก็สามารถให้คำปรึกษาและจัดการกับการยกเลิกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าของเราได้ รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ผ่านการขายหรือต่อรองการยกเลิกกรรมสิทธิ์เช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ติดสัญญาหรือไม่ติดสัญญาก็ตาม เรายังดำเนินการต่อรองกลยุทธ์ ‘การขายและเช่ากลับ’ ในนามของลูกค้าของเราอีกด้วย

บริการอื่น ๆ


การครอบครองพื้นที่

 • การตรวจสอบกฎระเบียบ
 • การสำรวจและนำเสนอพื้นที่ที่เป็นไปได้
 • แนะนำราคาตลาดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • เจรจาข้อตกลงทั้งข้อกำหนดทางการค้าและข้อกำหนดในสัญญา
 • เตรียมสัญญาและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ลงทะเบียนสัญญาเช่าที่กรมที่ดินท้องถิ่น

บริการด้านพอร์ตโฟลิโอ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบชุดข้อมูล
 • การสแกนและการปรับปรุงเอกสาร
 • การพัฒนาฐานข้อมูล
 • การจัดการและรายงานข้อมูล
 • การจัดการด้านการเงิน
 • การสนับสนุนกระบวนการชำระเงิน

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • การสนับสนุนการตัดสินใจและกรณีศึกษาทางธุรกิจ
 • การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทั้งการตัดสินใจและการปฏิบัติการ
 • การประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ค้าปลีกซึ่งไม่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง

 • หาร้านค้าปลีกที่จะมาอยู่ในพื้นที่
 • เสนออัตราค่าเช่าราคาตลาดของแต่ละพื้นที่
 • ให้คำแนะนำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดบนแนวปฏิบัติมาตรฐานของตลาด
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
 • เจรจาต่อรองข้อกำหนดทางการค้าและข้อกำหนดในสัญญา