ปลดล็อคศักยภาพของสถานที่ทำงาน เพื่อการลดต้นทุนและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์และช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร

บริษัทซีบีอาร์อีสามารถให้คำแนะนำองค์กรในการจัดพื้นที่ทำงานเพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคสมัยใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญช่วยวางกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเห็นถึงวิธีต่าง ๆ ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณ จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานได้ดีขึ้นและมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของซีบีอาร์อียังสามารถช่วยผู้เช่าวางแผนการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดพื้นที่แบบใหม่ เพื่อช่วยผู้บริหารและพนักงานในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในสถานที่ทำงานแห่งใหม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน

กำลังวางแผนการจัดพื้นที่ทำงานของคุณอยู่หรือไม่

กำหนดขนาดพื้นที่ออฟฟิศได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเองและรับคำแนะนำฟรีด้วย SPACER
Learn more about our view on workplace, interact with our professionals, and see how we create holistic transformations for ourselves and our clients.
กลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงานบน LinkedIn