ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนา สร้าง ซื้อ ขาย หรือจัดการและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเดียวหรือพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีพลวัตที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยการจับคู่ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดกับข่าวกรองในท้องถิ่น เรานำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมที่ช่วยให้คุณนำหน้าเทรนด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 

บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์


  • การศึกษาวิจัยตลาดดาต้าเซ็นเตอร์แบบรอบด้าน
  • การให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
  • การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์
  • การเริ่มต้นและการขายดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีอยู่
  • การบริหารงานดาต้าเซ็นเตอร์
  • การก่อสร้างโครงการใหม่
  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารทรัพยากรกายภาพ
  • การประเมินมูลค่าดาต้าเซ็นเตอร์