อสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัว:
ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


การทำงานเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อผู้คนต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ วิธีที่เราทำงาน ใช้ชีวิต และสังสรรค์ ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานของเราต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย บริษัทข้ามชาติเริ่มใช้พื้นที่ทำงานแบบร่วมกันหรือแบ่งพื้นที่สำนักงานกัน

ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำงานที่มีความคล่องตัวเพื่อคาดการณ์ความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการเลือกเช่าพื้นที่แบบยืดหยุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยกัน และใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในที่ทำงาน

 

ประเภทของพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น

สำนักงานพร้อมบริการ
โคเวิร์คกิ้งสเปซ
สำนักงานที่ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการให้
สำนักงานที่ออกแบบและก่อสร้างให้
สำนักงานเสมือน
พื้นที่บริการที่สมาชิกใช้ได้ทุกสาขาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวคืออะไร
สภาพแวดล้อมของที่ทำงานและการใช้พื้นที่ที่มีความคล่องตัวซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรและความต้องการของพนักงานในปัจจุบันและในอนาคต

 

ทำไมความคล่องตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ความคล่องตัวทำให้การจัดการพื้นที่ทำงาน สินทรัพย์ และ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานทางธุรกิจดีขึ้น ช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานและผู้เช่า และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์

 
agile-real-estate-small-banner-15072019


 

สถานที่ทำงานที่มีความคล่องตัวมีลักษณะอย่างไร


  • ยืดหยุ่นกว่า เติบโตได้เร็วกว่า:คุณต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องสัญญาเช่าเพราะคุณต้องการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตคุณจึงต้องมองหาพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของคุณได้
  • สภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป: จำนวนพนักงานของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคุณมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากที่สุด
  • ร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: วัตถุประสงค์ของคุณคือการทำให้สวัสดิภาพของพนักงานดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน พร้อมด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและมีการร่วมมือกันที่ดียิ่งขึ้น
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย: คุณต้องการส่งเสริมให้พนักงานสร้างเครือข่ายจากการทำงานในวันปกติ รวมถึงเสนอโอกาสในการสร้างเครือข่ายนอกทีมของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ขยายพื้นที่ได้ง่าย:คุณมีความต้องการในการขยายพื้นที่ทันทีและมองหาพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น

 

 $name
coworking
meeting
incubator
serviced-offices
enterprise-solutions
turnkey
short-term-lease
long-term-lease
โคเวิร์คกิ้งสเปซ พื้นที่ประชุม /
จัดงาน
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ /
สนับสนุนสตาร์ทอัป
สำนักงานพร้อมบริการ สำนักงานพร้อมบริการสำหรับองค์กร การออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จ การเช่า /
การเช่าช่วงระยะสั้น
การเช่าระยะยาว /
การเป็นเจ้าของ

 

บริษัทของคุณจะเกิดความคล่องตัวได้อย่างไร
จากการพัฒนากลยุทธ์ที่แตกต่างและสามารถนำไปปฏิบัติได้นั้น ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและผู้เช่า

ในฐานะผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซีบีอาร์อีมีความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวเป็นอย่างดี เราเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและใช้วิธีการแบบรอบด้าน เพื่อพัฒนาและส่งมอบพื้นที่ที่คุณต้องการ คุณสามารถคุยกับที่ปรึกษาของเราเพื่อหาแนวทางพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปได้

 

 

อสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัว: ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


การทำงานเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อผู้คนต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ วิธีที่เราทำงาน ใช้ชีวิต และสังสรรค์ ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานของเราต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย บริษัทข้ามชาติเริ่มใช้พื้นที่ทำงานแบบร่วมกันหรือแบ่งพื้นที่สำนักงานกัน

ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำงานที่มีความคล่องตัวเพื่อคาดการณ์ความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการเลือกเช่าพื้นที่แบบยืดหยุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยกัน และใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในที่ทำงาน

 

อสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวคืออะไร

สำนักงานพร้อมบริการ
โคเวิร์คกิ้งสเปซ
สำนักงานที่ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการให้
สำนักงานที่ออกแบบและก่อสร้างให้
สำนักงานเสมือน
พื้นที่บริการที่สมาชิกใช้ได้ทุกสาขาสถานที่ทำงานที่มีความคล่องตัวมีลักษณะอย่างไร


  • ยืดหยุ่นกว่า เติบโตได้เร็วกว่า:คุณต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องสัญญาเช่าเพราะคุณต้องการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตคุณจึงต้องมองหาพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของคุณได้
  • สภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป: จำนวนพนักงานของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคุณมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากที่สุด
  • ร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: วัตถุประสงค์ของคุณคือการทำให้สวัสดิภาพของพนักงานดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน พร้อมด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและมีการร่วมมือกันที่ดียิ่งขึ้น
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย: คุณต้องการส่งเสริมให้พนักงานสร้างเครือข่ายจากการทำงานในวันปกติ รวมถึงเสนอโอกาสในการสร้างเครือข่ายนอกทีมของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ขยายพื้นที่ได้ง่าย:คุณมีความต้องการในการขยายพื้นที่ทันทีและมองหาพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น

 

ยืดหยุ่นมากที่สุด

โคเวิร์คกิ้งสเปซพื้นที่ประชุม /
จัดงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจ /
สนับสนุนสตาร์ทอัปสำนักงานพร้อมบริการสำนักงานพร้อมบริการสำหรับองค์กรการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จการเช่า /
การเช่าช่วงระยะสั้นการเช่าระยะยาว /
การเป็นเจ้าของ


ถาวรมากที่สุด


บริษัทของคุณจะเกิดความคล่องตัวได้อย่างไร
จากการพัฒนากลยุทธ์ที่แตกต่างและสามารถนำไปปฏิบัติได้นั้น ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและผู้เช่า

ในฐานะผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซีบีอาร์อีมีความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวเป็นอย่างดี เราเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและใช้วิธีการแบบรอบด้าน เพื่อพัฒนาและส่งมอบพื้นที่ที่คุณต้องการ คุณสามารถคุยกับที่ปรึกษาของเราเพื่อหาแนวทางพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

 

จุดเด่นของเรา: เครื่องมือคำนวณรูปแบบการเช่าพื้นที่ที่มีความคล่องตัวของเรา

เครื่องคำนวณรูปแบบการเช่าพื้นที่ที่มีความคล่องตัวของซีบีอาร์อี

CALC เป็นโปรแกรมคำนวณรูปแบบการเช่าที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของท่านที่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ โดยเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการเช่าพื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซกับการเช่าพื้นที่สำนักงานแบบปกติ เครื่องมือคำนวณรูปแบบการเช่าของเราจะช่วยให้ท่านหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความยืดหยุ่นและต้นทุนได้
สาธิตการใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม
calc-hero-image
calc-thumbnail 

 

หากมีข้อสงสัย ทีมของเราช่วยท่านได้
ติดต่อเรา