บริการให้เช่าออฟฟิศ/สำนักงาน อาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สำนักงานของซีบีอาร์อีทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษา และวางกลยุทธ์ด้วยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานในระดับสากลสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า สำหรับเจ้าของอาคารสำนักงาน ซีบีอาร์อีให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด

สำหรับผู้เช่าพื้นที่เช่าสำนักงาน ซีบีอาร์อีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการคัดสรรและช่วยกำหนดกลยุทธ์การเลือกที่ตั้งสำนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้เช่าแต่ละรายได้มากที่สุด

 

สำหรับเจ้าของอาคารสำนักงาน


 • ด้านการพัฒนางานออกแบบโครงการ
 • ด้านการวางกลยุทธ์การตั้งราคา และการวางแผนปล่อยเช่า
 • ด้านการปรับปรุงอาคาร
 • ด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

 

สำหรับผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน


 • ด้านการบริหารจัดการธุรกรรม
  • การเจรจาต่อรองสัญญา
  • การต่ออายุสัญญาเช่า
  • การปรับโครงสร้างค่าเช่า
  • การจัดหาพื้นที่สำนักงานใหม่
 • ด้านการวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่ภายในสำนักงานของผู้เช่าและวางกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน
  • อสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัว: พื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น