แนวทางด้านความยั่งยืนของเรามีความยืดหยุ่นในการบูรณาการเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนสู่อนาคตที่ยั่งยืน เราตระหนักดีว่าความยั่งยืนไม่ใช่สูตรสำเร็จที่หาได้ทั่วไป เราต้องค้นหาเพื่อระบุให้แน่ชัดและลดความเสี่ยงของคุณ จากนั้นจึงแปลงเป้าหมายของคุณให้เป็นกลยุทธ์และแผนงานสำหรับทั้งบริษัท

 

แนวทางเพื่อความยั่งยืน


ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานและความยั่งยืนมากกว่า 220 คน ซีบีอาร์อีมีผลงานที่พิสูจน์ได้ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับสูงสำหรับธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถให้บริการในหลากหลายมิติ:

การบริหารจัดการพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญของเราทุ่มเทในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของอาคาร ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยแนวทางแบบองค์รวม เรายกระดับการบริหารจัดการพลังงานของคุณด้วยการตรวจสอบผลการดำเนินงานของอาคารคุณเพื่อให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

การประหยัดพลังงาน
เรานำเสนอแนวทางที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถรับมือกับอนาคตได้ในทุกสภาวะตลาด ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบกระบวณการและอาคารของคุณอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้คุณสร้างความยั่งยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ

พลังงานหมุนเวียน
ซีบีอาร์อีสามารถให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานซึ่งไม่เพียงช่วยลดการก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก แต่ยังสามารถแนะนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ เราช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีความรับผิดชอบและมีความยั่งยืนให้กับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการรับรองความยั่งยืน
เราสามารถช่วยคุณสร้างโอกาสสูงสุดในการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล เช่น มาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียว LEED และมาตรฐานด้านที่สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร WELL Building Institute ด้วยการประเมินคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารของคุณ


เริ่มต้นสร้างความยั่งยืนด้วยการติดต่อทีมงานของเราตอนนี้