รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร

รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพฯ โดยซีบีอาร์อี ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และจากประสบการณ์อันยาวนานในตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยในรูปแบบรายไตรมาส

รายงานนี้ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบวงจรด้วยข้อมูลของผู้นำการตลาดจากซีบีอาร์อี ทำให้ประหยัดเวลา เกิดการบริหารการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลใหม่ เกิดการวางแผนพัฒนาและการลงทุนในตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครที่เกิดผลสูงสุด และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

 

รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครครอบคุลมเนื้อหา

  • ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป
  • ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
  • มุมมองของผู้บริโภค
  • ประเด็นเด่นในไตรมาส
  • อุปสงค์และอุปทาน
  • อัตราค่าเช่า
  • แผนในการขยายตัวของภาคค้าปลีก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทค้าปลีก

 

 

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกรายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร โปรดติดต่อซีบีอาร์อี

ติดต่อซีบีอาร์อี