รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายใต้งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี ประเทศไทย เพื่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพและความโปร่งใสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้สูงที่สุด จากการที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วและจำนวนการขายของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รายงานให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์เชิงลึกจากซีบีอาร์อี จากฐานข้อมูลในประทศรวมกับการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซีบีอาร์อี ถือเป็นผู้ริเริ่มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต เริ่มตั้งแต่โครงการทั้งหลายในช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนถึงการตั้งสำนักงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ถาวรที่ภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2543

ความน่าเชื่อถือและมูลค่ารายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตของเราเพิ่มขึ้นจากความเข้าใจในตลาดและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการดำเนินงานมากว่า 30 ปีในประเทศไทยของซีบีอาร์อี นี่คือรายงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีข้อมูลเชิงลึก มีความแม่นยำในรายละเอียด และถูกออกแบบมาเพื่อผู้อ่านในทุกระดับ โดยเนื้อหาจะครอบคลุม

 • ผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์
 • สถาบันทางการเงิน
 • การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์และหุ้น
 • กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ร่วมหุ้น
 • นักลงทุน
 • นักสำรวจ
 • Surveyors
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 • สื่อ
 • สถาบันการศึกษา
 • ผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

 

phuket_condominium_sector_480x376
phuket_hotel_sector_480x376
phuket_villa_sector_600x382

เนื้อหา

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตแบ่งเนื้อหาออกเป็น

1. ภาคตลาดบ้านพักตากอากาศ: ายละเอียดของอุปาทานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตยกตามระดับที่ตั้งและผู้ดำเนินการ พร้อมด้วนอุปสงค์ต่อการขายในโครงการที่อยู่ในตลาด ราคา การโอนและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากสำนักงานซีบีอาร์อี ประเทศไทย เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาคตลาดคอนโดมิเนียม: รายละเอียดอุปาทานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตยกตามระดับ ที่ตั้งและผู้ดำเนินการ พร้อมด้วนอุปสงค์ต่อการขายในโครงการที่อยู่ในตลาด ราคา การโอนและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากสำนักงานซีบีอาร์อี ประเทศไทยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

2. ภาคตลาดการโรงแรม: ข้อมูลของอุปาทานทั้งหมดในภูเก็ตพร้อมการวิเคราะห์อุปสงค์ (รวมถึง ADR การเข้าพักและ RevPAR) ในโรงแรมระดับหรู ชั้นหนึ่ง และระดับกลาง พร้อมบทวิจารณ์เกี่ยวกับอุปทานในอนาคตพร้อมวันแล้วเสร็จ

3. ภาคตลาดรวมธุรกิจค้าปลีก: ข้อมูลของห้างสรรพสินค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้ประกอบการรายสำคัญในภูเก็ต

4. ภาพรวมของสาธารณูปโภค: ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคในปัจจุบันและในอนาคตในภูเก็ตรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวกับสนามบินนานาชาติภูเก็ต การทำถนนโครงการท่าเรือในปัจจุบันและในอนาคต โรงพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ

5. ภาพรวมเศรษฐกิจ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูเก็ต รวมถึงปัจจัยที่ส้งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

6. ภาพรวมการท่องเที่ยว: รายละเอียดการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูเก็ตอ้างอิงกับข้อมูลเชิงสถิติ การลงทุน และข้อบังคับในการซื้อ-ขายที่ดิน: การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทั้งที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ถูกควบรวมกับโรงแรมอีกด้วย ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายที่ดิน ครอบคลุมเรื่องการจัดสรรที่ดินและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่พร้อมข้อบังคับตามที่ EIA อนุญาต การถือสิทธิ์และการลงทุนของชาวต่างชาติ


สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต โปรดติดต่อซีบีอาร์อี

ติดต่อซีบีอาร์อี