2562 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2562 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
เอเชียแปซิฟิค
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิค (ชนะเลิศ)
ประเทศไทย
 • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
2561 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2561 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
เอเชียแปซิฟิก
 • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
2561 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ไทยแลนด์ เอ็กซ์เล่น อวอร์ด
2561 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ไทยแลนด์ เอ็กซ์เล่น อวอร์ด
 • Facilities Management Competitive Strategy Innovation & Leadership Award
2560 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
2560 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
 • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
2560 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2560 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
ประเทศไทย
 • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
2559 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2559 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
เอเชียแปซิฟิก
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิค (ชนะเลิศ)
ประเทศไทย
 • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
2558 ชาเทรียม แอพพรีชีเอชั่น อวอร์ด
2558 ชาเทรียม แอพพรีชีเอชั่น อวอร์ด
 • ไชน์นิ่งไลท์ อวอร์ด
2558 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2558 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
นานาชาติ
 • รางวัลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลก
เอเชียแปซิฟิก
 • รางวัลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
ประเทศไทย
 • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
 • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
 • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
 • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
2557 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
2557 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
 • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
 • รางวัลชนะเลิศ การประเมินราคาทรัพย์สิน
 • รางวัลชนะเลิศ การศึกษาวิจัย
2557 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2557 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
ประเทศไทย
 • Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Website Thailand for http://www.cbre.co.th  (Five stars)
 • Best Real Estate Agency Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Highly Commended)
2556 ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์, สหรัฐอเมริกา
2556 ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์, สหรัฐอเมริกา
 • Marketing Effectiveness Award www.cbre.co.th, Silver Award of the Online Advertising and Marketing Category
2556 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2556 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
นานาชาติ
 • Best International Property Consultancy Marketing for Park Ventures
เอเชียแปซิฟิก
 • Best Real Estate Agency Website Asia Pacific
 • Best Property Consultancy Marketing Asia Pacific
ประเทศไทย
 • Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)
 • Best Real Estate Agency Website Thailand for http://www.cbre.co.th  (Five stars)
 • Best Lettings Agency Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Website Thailand for http://www.cbre.co.th  (Five stars)
 • Best Property Consultancy Marketing Thailand for Park Ventures (Five stars)
 • Best Real Estate Agency Marketing Thailand for Hyde Sukhumvit (Highly Commended)
 • Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)
2555 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2555 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
เอเชียแปซิฟิก
 • Best Real Estate Agency Asia Pacific
 • Best Property Consultancy Asia Pacific
ประเทศไทย
 • Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)
 • Best Real Estate Agency Marketing Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five stars)
 • Best Property Consultancy Marketing Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Thailand (Five stars)
 • Best Real Estate Agency Website Thailand (Highly Commended)
2555 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2555 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - กรุงเทพฯ
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - ภูเก็ต
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - อีสเทิร์นซีบอร์ด (Highly Commended)
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานและพื้นที่เพื่อการค้ายอดเยี่ยม (Highly Commended)
 • บริษัทดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)
 • บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)
2554 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ร่วมกับ บลูมเบิร์ก ทีวี
2554 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ร่วมกับ บลูมเบิร์ก ทีวี
เอเชียแปซิฟิก
 • Best Residential Real Estate Agency Website Asia Pacific
 • Best Property Consultancy Website Asia Pacific
ประเทศไทย
 • Best Residential Real Estate Agency Thailand (Five stars)
 • Best Residential Real Estate Agency Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five stars)
 • Best Property Consultancy Marketing Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Website Thailand (Five stars)
 • Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)
 • Best Residential Real Estate Agency Marketing Thailand (Highly Commended)
2554 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2554 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ)
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทรีสอร์ทยอดเยี่ยม
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานและพื้นที่เพื่อการค้ายอดเยี่ยม
 • บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
 • เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (Highly Commended)
 • บริษัทดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)

 

2553 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
2553 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์
 • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
 • รางวัลชนะเลิศ การศึกษาวิจัย
 • รางวัลชนะเลิศ ผู้บริหารทรัพย์สิน
2553 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ร่วมกับ บลูมเบิร์ก ทีวี
2553 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ร่วมกับ บลูมเบิร์ก ทีวี
เอเชียแปซิฟิก
ประเทศไทย
 • Best Residential Real Estate Agency Website for http://www.cbre.co.th (Five stars)
 • Best Residential Real Estate Agency (Five stars)
 • Best Commercial Property Consultancy Website for http://www.cbre.co.th (Highly Commended)
2553 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2553 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ)
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (ภูเก็ต)
 • เว็บไซต์บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
2552 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2552 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สากลยอดเยี่ยม  
 • เว็บไซต์บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

 

2552 ซีเอ็นบีซี เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2552 ซีเอ็นบีซี เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
นานาชาติ
 • Best Commercial Real Estate Agency Website   
เอเชียแปซิฟิก
 • Best Commercial Property Agency
 • Best Commercial Property Agency Website
ประเทศไทย
 • Best Residential Real Estate Agency (Five stars)
 • Best Commercial Real Estate Agency (Five stars)
 • Best Residential Real Estate Agency Website (Five stars)
 • Best Commercial Real Estate Agency Website for http://www.cbre.co.th (Five stars)
 • Best Residential Real Estate Agency Marketing (Four stars)
 • Best Commercial Real Estate Agency Marketing (Four stars)
2551 ยูโรมันนี่ อวอร์ดส์
2551 ยูโรมันนี่ อวอร์ดส์
 • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยรวม
 • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย
 • รางวัลชนะเลิศ องค์กรบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
 • รางวัลชนะเลิศ การประเมินราคาทรัพย์สิน
 • รางวัลชนะเลิศ การศึกษาวิจัย
2551 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2551 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สากลยอดเยี่ยม 
 • เว็บไซต์บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

 

2550 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
2550 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์
 • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สากลยอดเยี่ยม