เกี่ยวกับองค์กร

ทีมผู้บริหาร

อลิวัสสา พัฒนถาบุตร
กรรมการผู้จัดการ
 
โทร: +66 2 119 2901
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
นิธิพัฒน์  ทองพันธุ์
กรรมการบริหาร
แผนกพัฒนาธุรกิจ
 
โทร: +66 2 119 2700
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
กุลวดี  สว่างศรี
กรรมการบริหาร
แผนกการลงทุนและที่ดิน
 
 
โทร:+ 66 2 119 2998
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
อรรถชัย อานันทศุภกุล
ผู้อำนวยการ
แผนกการเงิน
 
 
โทร:+ 66 2 119 1577
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
จริญญา ยังประภากร
ผู้อำนวยการ
แผนกซื้อขายที่พักอาศัย - โครงการ
 
โทร: +66 2 119 2779
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
พรพิมล  พึ่งเขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการ
แผนกซื้อขายที่พักอาศัย - รีเซลล์
 
โทร: +66 2 119 5797
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
ธีราธร  ประพันธ์พงศ์
ผู้อำนวยการ
แผนกให้เช่าที่พักอาศัย
 
โทร: +66 2 119 1599
โทรสาร: +66 2 685 3399
มาซาฮีโร่ ชิบาตะ
ผู้อำนวยการอาวุโส
แผนกลูกค้าองค์กรญี่ปุ่น
 
โทร: +65 6229 1123
โทรสาร: +65 6225 1987
เพ็ญธิดา  ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการ
แผนกประเมินราคาทรัพย์สิน
 
โทร: +66 2 119 2961
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ
ผู้อำนวยการ
แผนกพื้นที่สำนักงาน
 
โทร: +66 2 119 2709
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
จริยา ถ้ำตรงกิจกุล
รองผู้อำนวยการ
แผนกพื้นที่ค้าปลีก
 
โทร: +66 2 119 2799
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
อรรถกวี ชูแสง
รองผู้อำนวยการ
แผนกธุรกิจโรงแรม
 
โทร: +66 2 119 1535
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
อาดัม เบลล์
รองผู้อำนวยการ
แผนกพื้นที่อุตสาหกรรม
 
โทร: +66 2 119 7905
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
คีธ แม็คโกเวิน
รองผู้อำนวยการ
แผนกบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน
 
โทร: +66 2 119 2888
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
Country Manager Enterprise Facilities Management
คิม อเล็กซานเดอร์เซ่น
ผู้จัดการระดับประเทศ
แผนกบริหารทรัพยากรอาคาร
 
โทร: +66 2 017 3022
โทรสาร: +66 2 685 3310
CBRE Staff
วิรุฬห์ โสอินทร์
ผู้อำนวยการ
แผนกบริหารทรัพย์สิน
 
โทร: +66 2 119 2801
โทรสาร: +66 2 685 3304

ภูเก็ต

เจมส์  ซอนเดอร์ส
ผู้อำนวยการ
แผนกบริหารทรัพย์สิน ภูเก็ต
 
โทร: +66 76 689 966
โทรสาร: +66 76 689 919
ประกายเพชร  มีชูสาน
ผู้อำนวยการ
แผนกซื้อขายที่พักตากอากาศ และแผนกการลงทุนและที่ดินแหล่งพักตากอากาศ
 
โทร: +66 76 689 991
โทรสาร: +66 76 689 919
CBREThailand
กรรมการบริหาร
nithipat.tongpun@cbre.co.th
Sales Staff
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายเช่าที่พักอาศัย
theerathorn.prapunpong@cbre.co.th
Sales Staff
กรรมการผู้จัดการ
aliwassa.pathnadabutr@cbre.co.th
Sales Staff
ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายที่พักอาศัย - รีเซลล์
pornpimol.phuengkhuankhan@cbre.co.th
Sales Staff
กรรมการบริหาร
james.pitchon@cbre.co.th
Sales Staff
กรรมการบริหาร
kulwadee.sawangsri@cbre.co.th
Sales Staff
รองผู้อำนวยการ - หัวหน้าแผนกบริการพื้นที่ค้าปลีก
jariya.thumtrongkitkul@cbre.co.th
Sales Staff
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา
passaranan.thongprasan@cbre.co.th
Sales Staff
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท
prakaipeth.meechoosarn@cbre.co.th
Sales Staff
ผู้อำนวยการ
james.saunders@cbre.co.th
Sales Staff