ติดต่อเรา - ขายที่ดินอุตสาหกรรมใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - E159

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล หรือความคิดของคุณผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

อาดัม เบลล์

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2 119 7905

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความสนใจ ดิฉัน/ผม อาดัม เบลล์ ดูแลรับผิดชอบ ขายที่ดินอุตสาหกรรมใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Ref.E159) ยินดีให้ความช่วยเหลือ หากท่านแจ้งความประสงค์ของท่านให้ ดิฉัน/ผม ทราบ

รหัสยืนยันใช้เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยัน