สำนักงานสาขา

ประเทศไทย
กรุงเทพ
ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์
ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2 119 1500
แฟกซ์: +66 2 685 3300-1
bangkok@cbre.co.th
ภูเก็ต
12/9 หมู่ 4 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง
ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: +66 76 689 900
แฟกซ์: +66 76 239 971
phuket@cbre.co.th
 
 
www.cbre.com
อเมริกา
เอเชีย
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (อีเอ็มอีเอ)