ที่ดินมองเห็นวิวทะเล - ท่าเลน

พังงา / กระบี่ - กระบี่
กรุณาติดต่อหากสนใจ
10 ไร่
  • รหัส: L0185
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน
  • ประเภทของธุรกรรม: ขาย
  • ที่อยู่: ท่าเลน, กระบี่
  • พื้นที่ดิน: 10 ไร่
  • กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย: ถือครองสิทธิ์โดยสมบูรณ์/โฉนด

ขาย ที่ดิน กระบี่ ที่ดินตั้งอยู่บนเนินเขา จำนวน 10 ไร่ มองเห็นวิวทะเลของอ่าวท่าเลน เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัย

ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ดูเพิ่มเติม
ที่ดินมองเห็นวิวทะเล - ท่าเลน ที่ดินมองเห็นวิวทะเล - ท่าเลน
ขาย ที่ดิน กระบี่ ที่ดินตั้งอยู่บนเนินเขา จำนวน 10 ไร่ มองเห็นวิวทะเลของอ่าว ท่าเลน เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัย ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก / บริการต่างๆ

  • Featured วิวทะเล
CBREThailand
ผู้จัดการฝ่ายขาย
taratip.jumrernsuk@cbre.co.th
Sales Staff
Sale Staff

สำหรับรายละเอียด ข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ
ธราธิป จำเริญสุข
ผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์: +66 76 689 992, Mobile: +66 86 742 6989
แฟกซ์: +66 76 689 919