ที่ดินแนวราบ - ลายัน - โคกโตนด

ภูเก็ต - ตะวันตก
กรุณาติดต่อหากสนใจ
5 ไร่ 2 งาน 37.2 ตร.วา
  • รหัส: L0410
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน
  • ประเภทของธุรกรรม: ขาย
  • ที่อยู่: ลายัน - โคกโตนด
  • พื้นที่ดิน: 5 ไร่ 2 งาน 37.2 ตร.วา
  • กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย: ถือครองสิทธิ์โดยสมบูรณ์/โฉนด

ขาย ที่ดิน ภูเก็ต ในพื้นที่ของ ลายัน บ้านโคกโตนด ที่ดินแนวราบ เดินทางเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และประมาณ 5 นาทีจากหาดบางเทา

ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ดูเพิ่มเติม
ที่ดินแนวราบ - ลายัน - โคกโตนด ที่ดินแนวราบ - ลายัน - โคกโตนด
ขาย ที่ดิน ภูเก็ต ในพื้นที่ของ ลายัน บ้านโคกโตนด ที่ดินแนวราบ เดินทางเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และประมาณ 5 นาทีจากหาดบางเทา ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
CBREThailand
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท
prakaipeth.meechoosarn@cbre.co.th
Sales Staff
Sale Staff

สำหรับรายละเอียด ข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ
ประกายเพชร มีชูสาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท

โทรศัพท์: +66 81 538 6879 (mobile), +66 76 689 991
แฟกซ์: +66 76 689 919