ที่ดินติดชายหาด - เกาะมัดสุม

สมุย - ทิศใต้
กรุณาติดต่อหากสนใจ
89 ไร่ 1 งาน 49 ตร.วา
  • รหัส: LS033
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน
  • ประเภทของธุรกรรม: ขาย
  • ที่อยู่: เกาะมัดสุม สมุย
  • พื้นที่ดิน: 89 ไร่ 1 งาน 49 ตร.วา
  • กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย: ถือครองสิทธิ์โดยสมบูรณ์/น.ส.3 และ น.ส.3ก.

ขาย ที่ดินติดชายหาด ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่บน เกาะมัดสุม ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะ สมุย สุราษฏร์ธานี และเพียง 10 นาทีโดยเรือเร็วจากท่าเรือท้องกรูด

มีที่ดินจำนวน 6 แปลงแบ่งเป็น 2 แปลง คือ พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และอีก 77 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ แต่ที่ดินค่อนข้างสูงเป็นเนินเขาทางฝั่งใต้ บ่อน้ำสาธารณะอยู่ในแปลงที่ดินใหญ่

ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ดูเพิ่มเติม
ที่ดินติดชายหาด - เกาะมัดสุม ที่ดินติดชายหาด - เกาะมัดสุม
ขาย ที่ดินติดชายหาด ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่บน เกาะมัดสุม ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะ สมุย สุราษฏร์ธานี และเพียง 10 นาทีโดยเรือเร็วจากท่าเรือท้องกรูด มีที่ดินจำนวน 6 แปลงแบ่งเป็น 2 แปลง คือ พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และอีก 77 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ แต่ที่ดินค่อนข้างสูงเป็นเนินเขาทางฝั่งใต้ บ่อน้ำสาธารณะอยู่ในแปลงที่ดินใหญ่ ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
CBREThailand
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท
prakaipeth.meechoosarn@cbre.co.th
Sales Staff
Sale Staff

สำหรับรายละเอียด ข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ
ประกายเพชร มีชูสาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท

โทรศัพท์: +66 81 538 6879 (mobile), +66 76 689 991
แฟกซ์: +66 76 689 919