ที่ดินบนเนินเขามองเห็นวิวทะเล - แหลมเสร็จ

สมุย - ทิศใต้
กรุณาติดต่อหากสนใจ
2 ไร่ 1 งาน 40.3 ตร.วา
  • รหัส: LS107
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน
  • ประเภทของธุรกรรม: ขาย
  • ที่อยู่: แหลมเสร็จ
  • พื้นที่ดิน: 2 ไร่ 1 งาน 40.3 ตร.วา
  • กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย: ถือครองสิทธิ์โดยสมบูรณ์/โฉนด

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ สมุย บนเนินเขาที่ หาดนาเทียน ใกล้กับหาด แหลมเสร็จ ที่ดิน ขาย แปลงนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท้องทะเลอันงดงาม และความเป็นส่วนตัว ที่ดินสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร และยังมีไฟฟ้า และน้ำประปาใต้ดิน

ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ดูเพิ่มเติม
ที่ดินบนเนินเขามองเห็นวิวทะเล - แหลมเสร็จ ที่ดินบนเนินเขามองเห็นวิวทะเล - แหลมเสร็จ
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ สมุย บนเนินเขาที่ หาดนาเทียน ใกล้กับหาด แหลมเสร็จ ที่ดิน  ขาย แปลงนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท้องทะเลอันงดงาม และความเป็นส่วนตัว ที่ดินสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร และยังมีไฟฟ้า และน้ำประปาใต้ดิน ขึ้นอยู่กับสัญญาและสถานะของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก / บริการต่างๆ

  • Featured วิวทะเล
CBREThailand
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท
prakaipeth.meechoosarn@cbre.co.th
Sales Staff
Sale Staff

สำหรับรายละเอียด ข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ
ประกายเพชร มีชูสาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายทรัพย์สินรีสอร์ท

โทรศัพท์: +66 81 538 6879 (mobile), +66 76 689 991
แฟกซ์: +66 76 689 919