รายงานด้านอสังหาริมทรัพย์
Bangkok Overall MarketView


Bangkok Overall MarketView Q1 2019


Bangkok Overall Property Market, Q1 2019 The Bangkok condominium market continued to slow down with a decrease in demand from buyers, with many publicly-listed developers reporting a declin... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q4 2018


Bangkok Overall Property Market, Q4 2018 The overall condominium market continued to slow down in Q4 2018, following a series of cooling measures announced by the Bank of Thailand including... ดูเพิ่มเติม
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562


แนวโน้มปี 2562 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการชะลอตัวของตลาดในหลาย ๆ ภาคอสังหาริมทรัพย์และซัพพลายใหม่จำนวนมากที่กำลังจะออกสู่ตลาด การแข่งขันในการหา... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018


Bangkok Overall Property Market, Q3 2018 Developers have increased launches of condominiums; many of which have been funded by new joint ventures, primarily with Japanese partners. Sales to Thai... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q2 2018


Bangkok Overall Property Market, Q2 2018 In Q2 2018, the overall condominium market was slow with the downtown area stabilising after record-breaking condominium launches in 2017 while growth in... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q1 2018


CONDOMINIUM In Q1 2018, the overall condominium market continued to recover with the downtown area performing well due to healthy demand while growth in the midtown/suburban areas remains concen... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q4 2017


CONDOMINIUM In Q4 2017, CBRE Research started to witness signs of recovery in the overall condominium market with the downtown area performing well due to healthy demand while growth in the midt... ดูเพิ่มเติม
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครปี 2561


การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ ปี 2561 ในปี 2561 บรรยากาศของการลงทุนในไทยดีขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลายประการ และภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในทิศทา... ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2017


CONDOMINIUM The overall condominium market in Q3 2017 remained generally slow; however, the downtown area performed well due to healthy demand while the midtown/suburban market still faced chall... ดูเพิ่มเติม
12341234

หน้า 1 จาก 4 [29 รายการ]