รายงานด้านอสังหาริมทรัพย์
การวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลก

ในระดับโลกทีมวิจัยของซีบีอาร์อี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คน ที่จะทำการบริการลูกค้าให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศ และจัดหาข้อมูลทางการตลาดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลแนวโน้มของอสังหาริมทรัทย์

ข้อมูลล่าสุดของการตลาด และรายละเอียดจากการวิเคราะห์จากรายงานการวิจัย และข้อมูลการศึกษาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรพย์ในอนาคต และพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และทำให้บริษัทสามารถที่จะรักษาความเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันกับคู่แข่ง

รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ

โทรศัพท์: +66 2 119 2930
แฟกซ์: +66 2 685 3305
CBREThailand
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
rathawat.kuvijitrsuwan@cbre.co.th
Sales Staff