บริการด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

บริการด้านการบริหารทรัพยากรอาคารของซีบีอาร์อี สามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทข้ามชาติทั้งหลายในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม พื้นที่สำนักงาน โรงงาน ร้านค้าปลีกและที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคและพื้นที่การผลิตที่สำคัญ เช่น พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานบริหารทรัพยากรอาคารในภูมิภาคเช่นเดียวกับทีมงานในอเมริกา ยุโรปและสถานที่อื่นๆ ทั่วโลก ซีบีอาร์อีเพิ่มมูลค่าและช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักขององค์กร ในขณะที่เราเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้กับองค์กรเหล่านี้

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

การบริการของซีบีอาร์อี ครอบคลุมและมีขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้กับท่าน สำหรับค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

  • มุ่งเน้นการปรับปรุงธุรกิจหลัก
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มความยืดหยุ่น
  • ความรวดเร็วในการขายหรือให้เช่า
  • ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  • การเลือกใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

บริการของเรา

บริการระดับ มืออาชีพในเอเชีย พวกเราเสนอบริการต่อไปนี้สำหรับลูกค้าในระดับภูมิภาค

การจัดการการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
การจ้างคนภายนอกในการจัดการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมทุกประเภท

การบริหารงานโครงการตกแต่งสำนักงาน
การจัดการ บริหารงานตกแต่งสถานที่ทำงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อาคารสำนักงาน

การบริหารการลงทุน/การบริหารบริการเช่า
การจัดการข้อมูลและการวางแผนยุทธศาสตร์จัดการพอร์ทการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การให้คำปรึกษากับผู้เช่าอาคาร
การให้คำปรึกษาแก้ปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สถานที่ ทำเลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

การบริหารจัดการงานด้านธุรการอสังหาริมทรัพย์
บริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่มาดำเนินการบริหารการจัดการด้านธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

กลยุทธ์สำหรับลูกค้าระดับสากล/ที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อเรา

คิม อเล็กซานเดอร์เซ่น

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
คิม อเล็กซานเดอร์เซ่นผู้จัดการระดับประเทศ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร

โทรศัพท์: +66 2 017 3022
แฟกซ์: +66 2 685 3310

CBREThailand
ผู้จัดการระดับประเทศ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร
kim.alexandersen
Sales Staff

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018 Bangkok Overall MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Office MarketView Q3 2018 Bangkok Office MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Asia Pacific MarketView Q3 2018 Asia Pacific MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม