พื้นที่อุตสาหกรรม และ โลจิสติกส์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย: โกดังสินค้า โรงงานและส่วนงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ

 
โรงงานในประเทศไทย
โกดังสินค้าในประเทศไทย
ซีบีอาร์อี มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการปล่อยเช่าและราคาค่าเช่า โกดังสินค้า โรงงานและส่วนงานอุตสาหกรรมอื่นๆ และที่ดินบริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร Eastern Seaboard และบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย

ปัจจัยสองอย่างที่มีผลต่อการเลือกโกดังสินค้า โรงงาน หรือ ส่วนงานอุตสาหกรรมคือ

  • ที่ดิน
  • แรงจูงใจในการลงทุน

ชนิดและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั้งของโรงงานหรือการก่อสร้างงานอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • สวนอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม
  • ที่ดินเปล่า

1. นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีคำ จำกัดความดังนี้ นิคมอุตสาหกรรมคือที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม (Serviced Industrial Land Plots - SILP) ซึ่งถูกพัฒนาหรือบริหารหรือโดยความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทยหรือ กนอ. (Industrial Estate Authority of Thailand - IEAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

2. สวนอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม
สวน อุตสาหกรรมเป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมที่ถูกพัฒนาโดยไม่ได้อยู่ในการดูแล ของ กนอ. ซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดินถือกรรมสิทธิ์ที่ถูกพัฒนา จัดจำหน่ายและจัดการโดยนิติบุคคลธรรมดา และเนื่องจากอยู่นอกเหนือการดูแลของ กนอ. จึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก กนอ. ได้

3. ที่ดินเปล่า
สำหรับ บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่สามารถซื้อที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ได้แต่จะต้องได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI) เสียก่อน

4. โกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
โกดัง สินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีความทันสมัยที่เปิดให้เช่าหรือขายต่อมี จำนวนค่อนข้างจำกัด โดยทั่วไปแล้วโกดังสินค้าคืออาคารชั้นเดียว โดยปกติจะตั้งอยู่ด้านนอกของนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม

5. โรงงานสร้างสำเร็จ (RBF)
มี ผู้บริหารโครงการมากมายที่ทำการก่อสร้างโรงงานเพื่อให้เช่าโดยเฉพาะ การเช่าโรงงานสามารถทำได้ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ขนาดของโรงงานจะอยู่ระหว่าง 1,000 ตารางเมตร และ 3,000 ตารางเมตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ฉบับภาษาอังกฤษ

 

 

ติดต่อเรา

อาดัม เบลล์

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
อาดัม เบลล์รองผู้อำนวยการ

โทรศัพท์: +66 2 119 7905
แฟกซ์: +66 2 685 3300-1

CBREThailand
รองผู้อำนวยการ
adam.bell
Sales Staff

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

Thailand Industrial MarketView Q4 2018 Thailand Industrial MarketView Q4 2018 ดูเพิ่มเติม
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Asia Industrial & Logistics Market Intel Magazine H1 2018 Asia Industrial & Logistics Market Intel Magazine H1 2018 ดูเพิ่มเติม
Global Industrial and Logistics Prime Rents July 2018 Global Industrial and Logistics Prime Rents July 2018 ดูเพิ่มเติม