การบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน

ซีบีอาร์อี ให้บริการด้านการบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน เพื่อให้พื้นที่ของลูกค้าได้รับการตกแต่งอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยการทำงานอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

เรามีความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์การจัดการพื้นที่ภายใน (การวิเคราะห์ความต้องการการใช้พื้นที่ของลูกค้า งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน) การให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบ การบริหารการตกแต่งภายใน การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ การประสานงานเพื่อการย้ายเข้าพื้นที่ใหม่ การจัดการคืนสภาพพื้นที่เก่าก่อนส่งมอบ ตลอดจนส่งมอบคืนพื้นที่

ซีบีอาร์อีมีประสบการณ์ในการบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายในให้แก่โครงการในหลายภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการค้า การศึกษา ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชกรรม และกีฬา

ท่านสามารถมอบความไว้วางใจให้ซีบีอาร์อีเป็นตัวแทนบริษัทของท่านในการบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน เพื่อที่ท่านจะสามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของท่านได้อย่างเต็มที่ ปราศจากความกังวลในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะเป็นผู้บริหารจัดการ ตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพ งบประมาณ และระยะเวลาของการดำเนินงานตกแต่งภายในโดยรวมให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้

ทีมงานบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายในของ ซีบีอาร์อี ในประเทศไทย ทำงานร่วมกับ ซีบีอาร์อี ในเอเชียแปซิฟิค อังกฤษ และอเมริกาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการให้บริการของเรามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย

ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังต่อไปนี้

  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
  • สถาปัตยกรรม
  • การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ

ซีบีอาร์อี ให้บริการด้านการบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายในที่ครอบคลุมดังนี้

การวางกลยุทธ์การจัดการพื้นที่ภายใน

  • การวิเคราะห์ความต้องการการใช้พื้นที่ของลูกค้า
  • การประเมินและจัดทำงบประมาณ
  • การวิเคราะห์คุณภาพของงานและวัสดุที่เลือกใช้
  • การประเมินระยะเวลาในการดำเนินงาน
  • การคัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา

การให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบ

การบริหารการตกแต่งภายใน

การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

การประสานงานเพื่อการย้ายเข้าพื้นที่ใหม่

การจัดการคืนสภาพพื้นที่เก่าก่อนส่งมอบ

การส่งมอบคืนพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อดาวน์โหลด โบร์ชัวร์การบริหารการตกแต่งพื้นทีภายใน ฉบับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

คีธ แม็คโกเวิน

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
คีธ แม็คโกเวินรองผู้อำนวยการ แผนกบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน

โทรศัพท์: +66 2 119 2888
แฟกซ์: +66 2 685 3306

CBREThailand
รองผู้อำนวยการ แผนกบริหารการตกแต่งพื้นที่ภายใน
keith.mcgovern
Sales Staff

คำรับรองจากลูกค้า

This is to certify that CBRE Project Management team provided the completed and successful services to Garena Online (Thailand) Co., Ltd. during...

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018 Bangkok Overall MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Office MarketView Q3 2018 Bangkok Office MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม