การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

บริการด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

เมื่อท่านต้องการรายงานการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องใช้บริการที่มีการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ซีบีอาร์อีเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) และมีประสบการณ์สูงในการให้บริการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทั่วประเทศ โดยครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยาและเกาะสมุย แต่เราก็สามารถให้บริการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและรวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านด้วย


ประเภทของทรัพย์สินที่ทำการประเมินมูลค่า

1. การประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ – สำนักงานและศูนย์การค้าปลีก

ซีบีอาร์อี มีประสบการณ์อย่างสูงในด้านอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เรามีข้อมูลทางตลาดที่อ้างอิงได้อย่างแม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท ด้วยการเข้าถึงข้อมูลการขายและการเช่าโดยตรงจากทีมตัวแทนของเราทำให้การให้ความเห็นด้านมูลค่าตลาดของเรานั้น เป็นมูลค่าตลาดที่อ้างอิงถึงข้อมูลในตลาดปัจจุบันของมูลค่าทรัพย์สินเชิงพาณิชยกรรม
 

2. การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แบบกลุ่มทรัพย์สิน

ทีมประเมินมูลค่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแบบกลุ่มที่ถือครองโดยผู้ว่าจ้าง ซีบีอาร์อี ได้ทำการประเมินมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ทขึ้นทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของเราครอบคลุมถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย
 

3. การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

ซีบีอาร์อี มักได้รับมอบหมายให้ประเมินมูลค่าของอาคารอพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงบ้านและบ้านพักตากอากาศระดับหรูในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เราได้ทำการประเมินโครงการที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั้งในบริเวณกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยาและเกาะสมุย
 

4. การประเมินมูลค่าโรงแรมและรีสอร์ท

การประเมินมูลค่าของรีสอร์ทและทรัพย์สินในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ซีบีอาร์อี มีความรู้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นผู้นำในการประเมินมูลค่าโรงแรมและสถานตากอากาศต่างๆ ในประเทศไทย ข้อมูลการซื้อขายในตลาดปัจจุบันเป็นอีกแหล่งข้อมูลหลักทำให้เราทำการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ
 

5. การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้ามีความแตกต่างในรายละเอียดมากมายในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งและส่งผลต่อมูลค่า ทั้งเพื่อการใช้สอยและเพื่อการขาย

ทีมตัวแทนภาคอุตสาหกรรมของเราให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม รายละเอียดการก่อสร้างอาคารและความต้องการของตลาด ทำให้ซีบีอาร์อี สามารถประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งบริการนี้ครอบคุลมถึงการประเมินมูลค่าที่ดินจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน
 

6. การประเมินมูลค่าที่ดิน

เราดำเนินการประเมินมูลค่าของที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้ทำการพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์และที่ดินแปลงขนาดเล็ก แนวทางของเราจะต่างกันออกไปตามแต่สถานที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินในการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เราอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลตลาดหรือใช้การประเมินมูลค่าแบบข้อสมมติฐานการพัฒนา
 

7. การประเมินทรัพย์สินเฉพาะอย่าง

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า เพื่อการอยู่อาศัยและการอุตสาหกรรมเท่านั้น นักประเมินที่มีประสบการณ์ของเรายังทำการประเมินสนามกอล์ฟ โรงพยาบาล สนามบิน สถานีบริการน้ำมัน สถานบันเทิงครบวงจร ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

ติดต่อเรา

เพ็ญธิดา ศรีสว่าง

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เพ็ญธิดา ศรีสว่างผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา

โทรศัพท์: +66 2 119 2962
แฟกซ์: +66 2 685 3300-1

CBREThailand
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา
passaranan.thongprasan
Sales Staff

คำรับรองจากลูกค้า

TMB Asset Management Co., Ltd. (TMBAM) on behalf of Fund Management Company of Luxury Real Estate Investment Fund (LUXF) are pleased to note our...

พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายจัดการลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด

บริการด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซีบีอาร์อี

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

Phuket Hotel MarketView H2 2018 Phuket Hotel MarketView H2 2018 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018 Bangkok Overall MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Thailand Investment MarketView Q3 2018 Thailand Investment MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Asia Pacific MarketView Q3 2018 Asia Pacific MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม