การวิจัยและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี นำเสนอข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะและแนวโน้มในภาคเศรษฐกิจ การเงินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทของเรามีฐานข้อมูลที่ครบครัน มีความรู้ทางการตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มที่น่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ทีมวิจัยของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมตัวแทนของเราที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ช่วยให้ความรู้และข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการดำเนินธุรกรรมที่มากที่สุดในตลาดของไทยแล้วทีมวิจัยของเรายังได้ลงพื้นที่สำรวจซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลที่ได้จากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้สามารถทำการศึกษาตลาดทั้งหมดได้และทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

ในการตัดสินใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาและประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เป็นเจ้าของร่วม นักลงทุนและกองทุน มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสถิติทางการตลาดที่ได้รับคำแนะนำจากบริการ การวิจัยตลาดโดยซีบีอาร์อี

นอกจากนั้นแล้ว การที่เป็นผู้นำข่าวสารในตลาดและเป็นผู้กำหนดทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี ยังทำการเก็บข้อมูลและตีพิมพ์งานวิจัยออกไปยังภาคส่วนอื่นตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก

1. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

รายงานอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ ซีบีอาร์อี ประเทศไทยรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึ่งนับเข้าสู่ปีที่ 20 ถือเป็นเอกสารงานวิจัยหลักที่ตีพิมพ์รายไตรมาสของซีบีอาร์อี โดยมีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบมาอย่างดีและมีฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานครในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • สภาวะอุปสงค์และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์
 • สภาวะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • การถือครองอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนั้นรายงานการวิจัยอสังหาริมทรัพย์ยังมีการรายงานราคาและแนวโน้มค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในภาคส่วนต่างๆ ด้วย

การวิจัยของซีบีอาร์อี เริ่มครั้งแรกโดยการได้รับมอบหมายจากองค์กรปฏิรูปเพื่อสถาบันทางการเงินแห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 รานงานนี้มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบตลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

รายงานอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ซีบีอาร์อี ประเทศไทยรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทุก 6  เดือน ภายใต้งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี เพื่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพและความโปร่งใสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้สูงที่สุด จากการที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วและจำนวนการขายของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รายงานให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์เชิงลึกจาก ซีบีอาร์อี จากฐานข้อมูลในประทศรวมกับการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซีบีอาร์อีถือเป็นผู้ริเริ่มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต เริ่มตั้งแต่โครงการทั้งหลายในช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมาจนถึงการตั้งสำนักงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ถาวรที่ภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2543

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

3. รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร

รายงานอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ค้าปลีก ซีบีอาร์อี ประเทศไทยรายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม

 • ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป
 • ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
 • มุมมองของผู้บริโภค
 • ประเด็นเด่นในไตรมาส
 • อุปสงค์และอุปทาน
 • อัตราค่าเช่า
 • แผนในการขยายตัวของภาคค้าปลีก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทค้าปลีก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุเทพมหานคร

4. รายงานสภาวะตลาดโรงแรมในประเทศไทย

รายงานอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ซีบีอาร์อี ประเทศไทยรายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในการโรงแรมในประเทศไทยซึ่งครอบคลุม

 • ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 • ตลาดการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • ตลาดเซอร์วิซอพาร์ทเม้นท์
 • ตลาดโรงแรมในภูเก็ต
 • สถานพักตากอากาศในบริเวณอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนั้น ซีบีอาร์อี ได้ตีพิมพ์มุมมองทางการตลาดรวมทั้งติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักทั่วประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี อ้างอิงอยู่กับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลและผลวิเคราะห์ของตลาดโดยสื่อทั้งในและต่างประเทศ เรามีความทุ่มเทเพื่อให้ซีบีอาร์อี ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  

โปรด ติดต่อเรา เราพร้อมจะให้คำปรึกษากับท่านเกี่ยวกับความต้องการงานวิจัยเฉพาะด้านที่ท่านสนใจ

ส่วนงานการวิจัย
โทรศัพท์: +66 2 119 2911
bkk_research@cbre.co.th

ติดต่อเรา

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เจมส์ พิทชอนกรรมการบริหาร

โทรศัพท์: +66 2 119 2901
แฟกซ์: +66 2 685 3307

CBREThailand
กรรมการบริหาร
james.pitchon
Sales Staff

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

Bangkok Overall MarketView Q3 2017 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Residential MarketView Q3 2017 ดูเพิ่มเติม
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครปี 2560 ดูเพิ่มเติม
Global Real Estate Market Outlook 2017 ดูเพิ่มเติม