การวิจัยและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี นำเสนอข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะและแนวโน้มในภาคเศรษฐกิจ การเงินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทของเรามีฐานข้อมูลที่ครบครัน มีความรู้ทางการตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มที่น่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ทีมวิจัยของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมตัวแทนของเราที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ช่วยให้ความรู้และข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการดำเนินธุรกรรมที่มากที่สุดในตลาดของไทยแล้วทีมวิจัยของเรายังได้ลงพื้นที่สำรวจซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลที่ได้จากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้สามารถทำการศึกษาตลาดทั้งหมดได้และทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

ในการตัดสินใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาและประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เป็นเจ้าของร่วม นักลงทุนและกองทุน มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสถิติทางการตลาดที่ได้รับคำแนะนำจากบริการ การวิจัยตลาดโดยซีบีอาร์อี

นอกจากนั้นแล้ว การที่เป็นผู้นำข่าวสารในตลาดและเป็นผู้กำหนดทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี ยังทำการเก็บข้อมูลและตีพิมพ์งานวิจัยออกไปยังภาคส่วนอื่นตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก

1. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

Bangkok Property Reportรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเอกสารงานวิจัยหลักที่ตีพิมพ์รายไตรมาสของซีบีอาร์อี โดยมีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบมาอย่างดีและมีฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานครในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • สภาวะอุปสงค์และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์
 • สภาวะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • การถือครองอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนั้นรายงานการวิจัยอสังหาริมทรัพย์ยังมีการรายงานราคาและแนวโน้มค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในภาคส่วนต่างๆ ด้วย

การวิจัยของซีบีอาร์อี เริ่มครั้งแรกโดยการได้รับมอบหมายจากองค์กรปฏิรูปเพื่อสถาบันทางการเงินแห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 รานงานนี้มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบตลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

Phuket Property Reportรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายใต้งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เพื่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพและความโปร่งใสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้สูงที่สุด จากการที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วและจำนวนการขายของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รายงานให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์เชิงลึกจาก ซีบีอาร์อี จากฐานข้อมูลในประเทศรวมกับการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซีบีอาร์อีถือเป็นผู้ริเริ่มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต เริ่มตั้งแต่โครงการทั้งหลายในช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมาจนถึงการตั้งสำนักงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ถาวรที่ภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2543

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

3. รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร

Bangkok Retail Reportรายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม

 • ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป
 • ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
 • มุมมองของผู้บริโภค
 • ประเด็นเด่นในไตรมาส
 • อุปสงค์และอุปทาน
 • อัตราค่าเช่า
 • แผนในการขยายตัวของภาคค้าปลีก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทค้าปลีก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุเทพมหานคร

4. รายงานสภาวะตลาดโรงแรมในประเทศไทย

Thailand Hotel Reportรายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในการโรงแรมในประเทศไทยซึ่งครอบคลุม

 • ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 • ตลาดการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • ตลาดเซอร์วิซอพาร์ทเม้นท์
 • ตลาดโรงแรมในภูเก็ต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนั้น ซีบีอาร์อี ได้ตีพิมพ์มุมมองทางการตลาดรวมทั้งติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักทั่วประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี อ้างอิงอยู่กับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลและผลวิเคราะห์ของตลาดโดยสื่อทั้งในและต่างประเทศ เรามีความทุ่มเทเพื่อให้ซีบีอาร์อี ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  

โปรดติดต่อซีบีอาร์อี เราพร้อมจะให้คำปรึกษากับท่านเกี่ยวกับความต้องการงานวิจัยเฉพาะด้านที่ท่านสนใจ

ส่วนงานการวิจัย
โทรศัพท์: +66 2 119 1500 ต่อ 2911
bkk_research@cbre.co.th

ติดต่อเรา

รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณรองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ

โทรศัพท์: +66 2 119 2930
แฟกซ์: +66 2 685 3305

CBREThailand
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
rathawat.kuvijitrsuwan
Sales Staff

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018 Bangkok Overall MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ดูเพิ่มเติม