การวิจัยและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี นำเสนอข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะและแนวโน้มในภาคเศรษฐกิจ การเงินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทของเรามีฐานข้อมูลที่ครบครัน มีความรู้ทางการตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มที่น่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ทีมวิจัยของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมตัวแทนของเราที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ช่วยให้ความรู้และข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการดำเนินธุรกรรมที่มากที่สุดในตลาดของไทยแล้วทีมวิจัยของเรายังได้ลงพื้นที่สำรวจซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลที่ได้จากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้สามารถทำการศึกษาตลาดทั้งหมดได้และทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

ในการตัดสินใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาและประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เป็นเจ้าของร่วม นักลงทุนและกองทุน มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสถิติทางการตลาดที่ได้รับคำแนะนำจากบริการ การวิจัยตลาดโดยซีบีอาร์อี

นอกจากนั้นแล้ว การที่เป็นผู้นำข่าวสารในตลาดและเป็นผู้กำหนดทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี ยังทำการเก็บข้อมูลและตีพิมพ์งานวิจัยออกไปยังภาคส่วนอื่นตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก

1. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

Bangkok Property Reportรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึ่งนับเข้าสู่ปีที่ 17 ถือเป็นเอกสารงานวิจัยหลักที่ตีพิมพ์รายไตรมาสของซีบีอาร์อี โดยมีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบมาอย่างดีและมีฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานครในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • สภาวะอุปสงค์และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์
 • สภาวะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • การถือครองอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนั้นรายงานการวิจัยอสังหาริมทรัพย์ยังมีการรายงานราคาและแนวโน้มค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในภาคส่วนต่างๆ ด้วย

การวิจัยของซีบีอาร์อี เริ่มครั้งแรกโดยการได้รับมอบหมายจากองค์กรปฏิรูปเพื่อสถาบันทางการเงินแห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 รานงานนี้มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบตลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

Phuket Property Reportรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามไตรมาสล่าสุดภายใต้งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี เพื่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพและความโปร่งใสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้สูงที่สุด จากการที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วและจำนวนการขายของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รายงานให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์เชิงลึกจาก ซีบีอาร์อี จากฐานข้อมูลในประทศรวมกับการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซีบีอาร์อีถือเป็นผู้ริเริ่มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต เริ่มตั้งแต่โครงการทั้งหลายในช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมาจนถึงการตั้งสำนักงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ถาวรที่ภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2543

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

3. รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร

Bangkok Retail Reportรายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม

 • ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป
 • ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
 • มุมมองของผู้บริโภค
 • ประเด็นเด่นในไตรมาส
 • อุปสงค์และอุปทาน
 • อัตราค่าเช่า
 • แผนในการขยายตัวของภาคค้าปลีก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทค้าปลีก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดธุรกิจค้าปลีกในกรุเทพมหานคร

4. รายงานสภาวะตลาดโรงแรมในประเทศไทย

Thailand Hotel Reportรายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยอาศัยฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี และประสบการณ์ในการโรงแรมในประเทศไทยซึ่งครอบคลุม

 • ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 • ตลาดการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • ตลาดเซอร์วิซอพาร์ทเม้นท์
 • ตลาดโรงแรมในภูเก็ต
 • สถานพักตากอากาศในบริเวณอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานสภาวะตลาดการโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนั้น ซีบีอาร์อี ได้ตีพิมพ์มุมมองทางการตลาดรวมทั้งติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักทั่วประเทศไทย

งานบริการงานวิจัยของ ซีบีอาร์อี อ้างอิงอยู่กับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลและผลวิเคราะห์ของตลาดโดยสื่อทั้งในและต่างประเทศ เรามีความทุ่มเทเพื่อให้ซีบีอาร์อี ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  

โชติกา ทั้งศิริทรัพย์
ผู้จัดการอาวุโส
โทร: +66 2 119 2929

โปรด ติดต่อเรา เราพร้อมจะให้คำปรึกษากับท่านเกี่ยวกับความต้องการงานวิจัยเฉพาะด้านที่ท่านสนใจ

ส่วนงานการวิจัย
โทรศัพท์: +66 2 119 2911
bkk_research@cbre.co.th

ติดต่อเรา

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เจมส์ พิทชอนกรรมการบริหาร

โทรศัพท์: +66 2 119 2901
แฟกซ์: +66 2 685 3307

CBREThailand
กรรมการบริหาร
james.pitchon
Sales Staff

คำรับรองจากลูกค้า

เรียน มิสเตอร์ พิทชอน เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านมาร่วมงาน วันพร็อพเพอร์ตี้ไทย ยูบีเอส   ...

เจมส์ วู๊ดเวิร์ด
กรรมการผู้จัดการ/ คันทรี่เฮด และ หัวหน้าฝ่ายตราสารทุนไทย
บริษัท ยูบีเอส ซิเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

Global Rent & Capital Value Indices MarketView Q3 2016 อ่านต่อ
Bangkok Overall MarketView Q3 2016 อ่านต่อ
Bangkok Residential MarketView Q3 2016 อ่านต่อ
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครปี 2559 อ่านต่อ