รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต


รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายใต้งานบริการงานวิจัยของซีบีอาร์อี ประเทศไทย เพื่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพและความโปร่งใสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้สูงที่สุด จากการที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วและจำนวนการขายของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รายงานให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์เชิงลึกจากซีบีอาร์อี จากฐานข้อมูลในประทศรวมกับการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซีบีอาร์อี ถือเป็นผู้ริเริ่มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต เริ่มตั้งแต่โครงการทั้งหลายในช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนถึงการตั้งสำนักงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ถาวรที่ภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2543
ความน่าเชื่อถือและมูลค่ารายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตของเราเพิ่มขึ้นจากความเข้าใจในตลาดและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการดำเนินงานมากว่า 30 ปีในประเทศไทยของซีบีอาร์อี นี่คือรายงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีข้อมูลเชิงลึก มีความแม่นยำในรายละเอียด และถูกออกแบบมาเพื่อผู้อ่านในทุกระดับ โดยเนื้อหาจะครอบคลุม
 • ผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์
 • สถาบันทางการเงิน
 • บริษัทก่อสร้าง
 • การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์และหุ้น
 • กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ร่วมหุ้น
 • นักลงทุน
 • นักสำรวจ
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 • สื่อ
 • สถาบันการศึกษา
 • ผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ภาคตลาดคอนโดมิเนียม
ภาคตลาดคอนโดมิเนียม ภูเก็ต
ภาคตลาดการโรงแรม
ภาคตลาดการโรงแรม ภูเก็ต
ภาคตลาดบ้านพักตากอากาศ
ภาคตลาดบ้านพักตากอากาศ ภูเก็ต


เนื้อหา

รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตแบ่งเนื้อหาออกเป็น

 1. ภาคตลาดบ้านพักตากอากาศ: รายละเอียดของอุปาทานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตยกตามระดับที่ตั้งและผู้ดำเนินการ พร้อมด้วนอุปสงค์ต่อการขายในโครงการที่อยู่ในตลาด ราคา การโอนและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากสำนักงานซีบีอาร์อี ประเทศไทย เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 2. ภาคตลาดคอนโดมิเนียม: รายละเอียดอุปาทานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตยกตามระดับ ที่ตั้งและผู้ดำเนินการ พร้อมด้วนอุปสงค์ต่อการขายในโครงการที่อยู่ในตลาด ราคา การโอนและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากสำนักงานซีบีอาร์อี ประเทศไทยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 3. ภาคตลาดการโรงแรม: ข้อมูลของอุปาทานทั้งหมดในภูเก็ตพร้อมการวิเคราะห์อุปสงค์ (รวมถึง ADR การเข้าพักและ RevPAR) ในโรงแรมระดับหรู ชั้นหนึ่ง และระดับกลาง พร้อมบทวิจารณ์เกี่ยวกับอุปทานในอนาคตพร้อมวันแล้วเสร็จ
 4. ภาคตลาดรวมธุรกิจค้าปลีก: ข้อมูลของห้างสรรพสินค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้ประกอบการรายสำคัญในภูเก็ต
 5. ภาพรวมของสาธารณูปโภค: ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคในปัจจุบันและในอนาคตในภูเก็ต รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวกับสนามบินนานาชาติภูเก็ต การทำถนนโครงการท่าเรือในปัจจุบันและในอนาคต โรงพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ
 6. ภาพรวมเศรษฐกิจ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูเก็ต รวมถึงปัจจัยที่ส้งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
 7. ภาพรวมการท่องเที่ยวรายละเอียดการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูเก็ตอ้างอิงกับข้อมูลเชิงสถิติ
 8. การลงทุน และข้อบังคับในการซื้อ-ขายที่ดิน: การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่  ทั้งที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ถูกควบรวมกับโรงแรมอีกด้วย ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายที่ดิน ครอบคลุมเรื่องการจัดสรรที่ดินและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่พร้อมข้อบังคับตามที่ EIA อนุญาต  การถือสิทธิ์และการลงทุนของชาวต่างชาติ
สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต โปรดติดต่อซีบีอาร์อี
 

ติดต่อเรา

รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณรองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ

โทรศัพท์: +66 2 119 2930
แฟกซ์: +66 2 685 3305

CBREThailand
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
rathawat.kuvijitrsuwan
Sales Staff

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Overall MarketView Q3 2018 Bangkok Overall MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ดูเพิ่มเติม