ข้อมูลอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ

ให้เช่าอาคารสำนักงาน | อาคารสำนักงานเพลินจิตให้เช่า | เช่าออฟฟิศสีลม | ให้เช่าออฟฟิศติดรถไฟฟ้า | สำนักงานสีลมให้เช่า | ออฟฟิศให้เช่าติดบีทีเอส | ขายอาคารพาณิชย์
 
ข้อมูลเบื้องต้น

พื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายในการนำเสนอให้เช่า ราคาค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง การตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รวมถึงคุณภาพของอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้

พื้นที่สำนักงานส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครและรอบๆ ซึ่งครอบคลุมบริเวณ สีลม สาทร ถนนวิทยุและถนนสุขุมวิท อย่างไรก็ตามอาคารสำนักงานตามพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวก็มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน บริเวณที่ตั้งสำนักงานหลักๆ อีกแห่งเช่น บริเวณรัชดาภิเษก เป็นต้น ซีบีอาร์อี มีการบริการครอบคลุมในทุกประเภทของอาคารสำนักงาน ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งในบริเวณที่กล่าวถึงข้างต้นและบริเวณชานเมืองและพื้นที่โดยรอบ เช่น รัชดาภิเษก วิภาวดี-รังสิต แจ้งวัฒนะและบางนา

ทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้หรือติดกับระบบขนส่งมวลชนกลายมาเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้เช่าในการเลือกอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครหลักๆ สองระบบ ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ซึ่งมีการให้บริการเป็นหลักในบริเวณใจกลางและพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานคร

bangkok office lease
รายชื่ออาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
bangkok office leasing
ฮอตดีลส์ สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร
 
ทำเลที่ตั้งของสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้ออกเป็นสองส่วนหลักๆ ดังนี้

ย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร (Central Business District - CBD)
หมายถึงพื้นที่บริเวณ สีลม สาทร ถนนพระรามที่ 4 เพลินจิต ถนนวิทยุ อโศก และ สุขุมวิท (ช่วงต้นจนถึงซอย 24)
BANGKOK
Bangkok Office Areas/Locations
คลิกเพื่อขยาย
Bangkok Office Areas/Locations
คลิกเพื่อขยาย
ใจกลางย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร
อาคารสำนักงานเกรด A ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่และสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายจะตั้งอยู่ในย่านนี้ รวมไปถึงสถานทูต โรงแรม 5 ดาว และพื้นที่ศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ บริเวณพักอาศัยระดับสูงหลายแห่งก็ตั้งอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นบริการขนส่งมวลชนทั้งสองแบบของกรุงเทพมหานครก็ให้บริการในบริเวณนี้ด้วย พื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสีลม สาทร ถนนวิทยุ และถนนราชดำริ ออกไปจนถึงถนนพระรามที่ 4 และถนนเพลินจิต
พื้นที่ย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครส่วนนอก
พื้นที่นี้ครอบคลุมไปกับพื้นที่อยู่อาศัยหลักของกรุงเทพมหานครตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนสุขุมวิทและอโศกจนถึงซอย 24
พื้นที่นอกย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครส่วนนอก
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว พื้นที่ตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงรวมไปถึงบริเวณย่านชานเมืองและพื้นที่โดยรอบ พื้นที่เหล่านี้เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจแต่ต้องการความสะดวกในการไปถึงบริเวณย่านพื้นที่อุตสาหกรรมและสนามบินได้โดยสะดวก อาคารสำนักงานที่มีที่ตั้งใกล้ หรืออยู่ในแนวระบบขนส่งมวลชนมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

แจ้งวัฒนะเป็นพื้นที่ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร จัดเป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์ราชการใหญ่ของประเทศไทย

ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครใกล้กับที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ คือย่านบางนา-ตราด บริเวณนี้มีข้อดีคือสามารถใช้บริการสนามบินได้ง่ายและเป็นเส้นทางเดียวกับที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทางตะวันออก (Eastern Seaboards)

ด้วยพื้นที่ถนนเพชรบุรีและถนนสุขุมวิททอดยาวออกไปทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้า BTS ให้บริการในพื้นที่สุขุมวิทพร้อมกับรถไฟฟ้า Airport link ที่ตัดขนานกับถนนเพชรบุรีทำให้สำนักงานในบริเวณนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ถนนพระรามที่ 3 เลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถเข้าถึงพื้นที่ย่านธุรกิจกลางเมืองได้ง่ายและมีส่วนต่อระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม รวมไปถึงมีบริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit -BRT) อีกด้วย

ชนิดของสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานในกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

แบบเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (Single Ownership)
โครงการอาคารสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงที่มีเจ้าของคนเดียว และตำเนินการโดยผู้เป็นเจ้าของอาคารแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมักจะให้เช่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แบบเป็นเจ้าของหลายคน ( Multiple Ownership)
เป็นโครงการอาคารสำนักงานที่มีเจ้าของหลายคนหรือที่เรียกกันว่า สำนักงานแบบ office condominium ในประเทศไทย (ในต่างประเทศจะเรียกว่า อาคารสำนักงานแบบ– Strata Title Office) อาคารสำนักงานดังกล่าวนี้จะสร้างขึ้นเพื่อขายและจะแบ่งขายพื้นที่ให้กับผู้สนใจซื้อเป็นรายๆ ไปทำให้มีหลายเจ้าของ (เจ้าของร่วม) ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือการที่ต้องมีการจัดตั้งบริษัทที่คอยดูแลจัดการพื้นที่ส่วนกลาง (นิติบุคคลอาคารชุด) ซึ่งตั้งขึ้นโดยเจ้าของร่วมทั้งหมดในโครงการ และผู้เป็นเจ้าของสำนักงานแต่ละสำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ภายในสำนักงานของตนเอง

การแบ่งประเภทสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

office buildings in Bangkokซีบีอาร์อี ได้กำหนดคุณสมบัติอาคารระดับเกรดเอ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีการออกแบบพื้นที่สำนักงานที่ไม่มีเสากลาง สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายในการจัดแบ่งพื้นที่สำนักงาน
  • มีระบบปรับอากาศโดยมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Chiller) และมีระบบที่สามารถปรับแรงลมได้โดยอัตโนมัติ (Variable Air Volume) รวมถึงมีแอร์แยกสำหรับห้อง server เพื่อทำความเย็นตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีระบบลิฟต์ที่ใช้เวลาในการรอไม่นานและไม่เกินมาตราฐานที่กำหนดไว้ และมีลิฟต์แยกในแต่ละโซนรวมถึงมีการติดตั้งลิฟต์ขนของแยกต่างหาก
  • พื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะโถงทางเข้าหลักและโถงในแต่ละชั้นควรได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีอย่างสวยงาม
  • ความสูงจากพื้นจรดฝ้าภายในสำนักงานควรสูงอย่างน้อย 2.8 เมตร
  • มีการจัดการอาคารอย่างมืออาชีพ
  • ที่จอดรถควรออกแบบให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพทั้งการเข้าและออกจากพื้นที่
  • อาคารบางอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่สร้างแล้วเสร็จใหม่ ๆ จะมีใบรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • อาคารส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก และระบบควบคุมลิฟต์จากโถงอาคาร

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการจัดระดับอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งทางซีบีอาร์อี ได้จัดระดับอาคารสำนักงานเหล่านั้นอยู่ในระดับบี

  • สำนักงานเหล่านี้อาจถูกมองว่ามีคุณภาพต่ำกว่าแต่มีความได้เปรียบเนื่องจากทำเลที่ตั้งของตัวอาคารซึ่งเป็นส่วนเสริมในส่วนที่ขาด นอกจากนั้นผู้เช่าที่เช่าพื้นที่ในอาคารที่คุณภาพต่ำกว่าจะได้ประโยชน์จากค่าเช่าที่ลดลง

โครงสร้างพื้นฐานของการสัญจรในกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้า BTS (Bangkok Transit System/รถไฟลอยฟ้า)
Bangkok Office near MRTBTS หรือรถไฟลอยฟ้าถือเป็นระบบขนส่งหลักในกรุงเทพมหานครซึ่งมีครอบคลุมย่านธุรกิจกลางเมือง พื้นที่การค้า พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินมีสถานีเชื่อมต่อที่สีลม อโศกและตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งเป็นการวางระบบขนส่งมวลชนที่ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น

รถไฟใต้ดิน MRT (Mass Rapid Transit)
MRT เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกและมีการให้บริการเพียงสายเดียวในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเพิ่มสายการให้บริการในอนาคต

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ (Airport Rail Link - ARL)
เป็นรถไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้นให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปยังสนามบินสุวรรณภูมิโดยให้บริการสองสายคือ สายธรรมดาและสายด่วนพิเศษ

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit)
รถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพให้บริการแล้ว โดยวิ่งจากสถานีเชื่อมต่อที่ BTS ช่องนนทรีย์ ผ่านถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ วิ่งตลอดความยาวของถนนพระรามที่ 3 ก่อนที่จะข้ามสะพานพระรามที่ 3 และสิ้นสุดที่แยกรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์ในฝั่งธนบุรี

ทางด่วน (Expressways)
กรุงเทพมหานครมีระบบทางด่วนที่เก็บค่าบริการอยู่อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในหลายพื้นที่

รถประจำทาง (Buses)
กรุงเทพมหานครมีระบบรถประจำทางที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการให้บริการทั้งจากรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารจากบริษัทเอกชนที่ร่วมให้บริการ ค่ารถโดยสารแต่ละเที่ยวจะถูกเรียกเก็บโดยพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทางนั้น รถประจำทางที่ให้บริการมีทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ โดยคุณภาพของรถประจำทางจะแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการเลือกใช้รถปรับอากาศสีส้มแบบยูโรจะเป็นตัวเลือกที่สะดวกและปลอดภัยที่สุด

แท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก (Taxis/Tuk Tuks)
แท็กซี่และตุ๊กตุ๊กมีการให้บริการอยู่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครด้วยค่าบริการที่ค่อนข้างถูก โดยที่แท็กซี่มักจะมีการติดตั้งมิเตอร์ (บางครั้งอาจต้องขอให้คนขับเปิดใช้) ส่วนตุ๊กตุ๊ก จะต้องทำการตกลงราคากันก่อนให้บริการ

การเช่าสำนักงานในกรุงเทพ – ตัวอย่างเงื่อนไขการเช่า

Bangkok Office near MRTโดยทั่วไปการเช่าสำนักงานในกรุงเทพมหานครมีเงื่อนไขการเช่าดังนี้

เงื่อนไขการเช่าสำนักงาน
โดยปกติแล้วระยะการเช่าสำนักงานเพื่อการพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้หลังจากครบระยะเวลา 3 ปี ค่าเช่าสำหรับการต่อสัญญาจะถูกปรับตามข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ต้องการเช่าสำนักงานที่มีระยะการเช่ามากกว่า 3 ปี จำเป็นต้องไปจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดินและต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและอากรแสตมป์เทียบเท่ากับ 1.1% ของค่าเช่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดเงื่อนไขการเช่า

การคิดพื้นที่เช่า
ผู้เป็นเจ้าของอาคารส่วนใหญ่จะมีการคิดพื้นที่ให้เช่าโดยวัดจากหน้าต่าง (window) ไปจนถึงพื้นที่ตรงกลางอาคาร (core area) รวมถึงเสา แต่ไม่นับรวมทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ และโถงลิฟต์

ค่ามัดจำ
คิดเป็นเงินค่าเช่ารวม 3 เดือน ซึ่งผู้เช่าสามารถเรียกคืนได้หลังจากหมดอายุสัญญาเช่า โดยไม่มีดอกเบี้ย

ช่วงตกแต่งภายในโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของสำนักงานที่เช่า เช่น ผู้ที่เช่าสำนักงานขนาด 1,000 ตารางเมตรอาจจะได้รับช่วงเวลาปลอดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นที่สำนักงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเช่า

Bangkok Office Rentalนอกเหนือจากค่าเช่าแล้ว ยังมีค่าใช้จายอื่นๆ เช่น

ค่าไฟฟ้า
อัตราทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งจะชำระให้กับผู้เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานโดยตรง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับระบบปรับอากาศในอาคาร

ค่าระบบปรับอากาศ
สำนักงานเกือบทั้งหมดที่ปล่อยให้เช่าจะมีระบบปรับอากาศส่วนกลาง อย่างไรก็ตามอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงมีการใช้ระบบปรับอากาศสองระบบ ชนิดของระบบปรับอากาศจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้เช่าโดยรวม หากอาคารมีระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำหล่อเย็น (Water Cooled Package Unit) ผู้เช่าจะจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศเพิ่มเติมอีกประมาณ 40-50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หากอาคารมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Chiller System) ผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

ค่าระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการ
เวลาทำการปกติในสำนักงานทั่วไปเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันทำการ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศนอกเวลานี้ ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการที่ประมาณ 2 - 3 บาทต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง

สายโทรศัพท์
โดยปกติแล้วผู้เช่าสำนักงานสามารถทำการติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์เองโดยตรง และต้องจ่ายค่าติดตั้งเป็นเงินกินเปล่าให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร

ที่จอดรถ
สำนักงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority - BMA) โดยจัดให้มีพื้นที่จอดรถหนึ่งคันต่อพื้นที่ให้เช่าได้ 60 ตารางเมตร สำนักงานที่มีการจัดที่จอดรถให้มากกว่าข้างต้นค่อนข้างหาได้จำกัดมาก โดยปกติแล้วผู้เช่าจะได้รับที่จอดรถฟรีหนึ่งคันเมื่อทำการเช่าพื้นที่ทุก 100 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถสามารถเช่าเพิ่มเติมได้โดยการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนต่อคันหากทางอาคารมีที่ว่างพอ

Sale office in bangkokค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าบริการและค่าภาษีโรงเรือน
ปกติแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกรวมอยู่ในค่าเช่าสำนักงานแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้เช่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำระภาษีโรงเรือนจึงอาจจัดแบ่งค่าเช่าเป็นสองหรือสามสัญญา เพื่อลดภาระในการจ่ายภาษีโรงเรือนแก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร

ประมาณ 60% ของค่าเช่ารวมจะถูกแบ่งเป็นค่าบริการหรือค่าเช่าอุปกรณ์ซึ่งมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของค่าเช่าพื้นที่เช่าซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ต้องมีการจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่ 12.5% ต่อปี โดยผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้จ่าย แต่ในบางอาคาร ผู้เป็นเจ้าของอาคารอาจผลักให้เป็นภาระของผู้เช่าให้รับผิดชอบภาษีในส่วนนี้

ค่าตกแต่ง
ค่าตกแต่งจะครอบคลุมการกั้นห้อง การตกแต่งภายในไปถึงค่าเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึงเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น ตู้โทรศัพท์สาขา (PABX) และระบบ IT โดยค่าตกแต่งจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 20,000 บาทต่อตารางเมตร ผู้เช่าจะต้องปรับพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเข้าตกแต่ง และส่งมอบคืนให้ผู้ให้เช่าเมื่อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าส่วนมากจะส่งมอบพื้นที่เช่าที่มีระบบฝ้าเพดานแขวน ระบบปรับอากาศ ระบบท่อและหัวจ่ายปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบsprinklers ส่วนพื้นอาจเป็นกระเบื้องยางหรือซีเมนต์เรียบ

 

ติดต่อเรา

รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ

ต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสำนักงาน

โทรศัพท์: +66 2 119 2709
แฟกซ์: +66 2 685 3307

CBREThailand
ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสำนักงาน
roongrat.veeraparkkaroon
Sales Staff

คำรับรองจากลูกค้า

I would like to take this opportunity to express my gratitude to CBRE and especially to Khun Roongrat Veeraparkkaroon, Director of Office...

มารศรี กาญจนทวีวัฒน์
ผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

รายงานตลาดอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562 ดูเพิ่มเติม
Bangkok Office MarketView Q3 2018 Bangkok Office MarketView Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
Asia Pacific Office Trends Q3 2018 Asia Pacific Office Trends Q3 2018 ดูเพิ่มเติม
ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 30 ปี ดูเพิ่มเติม