กรณีศึกษา

การเช่าพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกสำหรับแบรนด์แทรมโพลีนพาร์คชั้นนำจากต่างประเทศ

พื้นที่ค้าปลีก

ret-flagship-acquisition-in-top-retail-developments-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: แทรมโพลีนพาร์ค และศูนย์รวมความบันเทิงจากต่างประเทศ
สถานที่: เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: การเช่าพื้นที่เรือธงในโครงการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกชั้นนำในกรุงเทพ

ที่มา

ในปี พ.ศ. 2557 ซีบีอาร์อีได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านค้าปลีกและตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแบรนด์แทรมโพลีนพาร์คชั้นนำจากต่างประเทศในการเปิดสาขาต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย ซีบีอาร์อีทำการวิเคราะห์ด้านสถานที่ตั้งและแนะนำแบรนด์เรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งสัญญาเช่าและบริการ สาขาแรกเปิดใน เดอะ สตรีท รัชดา พื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นแทรมโพลีนพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เวลานั้น หลังจากเปิดสาขาแรก 5 เดือน ได้เปิดสาขาที่สองในเอ็มควอเทียร์ ซึ่งซีบีอาร์อีได้เจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่ให้ตกลงให้ลูกค้าเช่าพื้นที่จัดงานของโครงการ

ความท้าทาย

ลูกค้าต้องการสถานที่ตั้งซึ่งใหญ่พอ พื้นที่ประมาณ 3,000 – 5,000 ตร.ม. และความสูงเพดานมากกว่า 8 เมตร โครงการที่ผ่านการคัดเลือกต้องประสบความสำเร็จและดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง เป็นเรื่องยากมากในการหาพื้นที่ว่างขนาดมากกว่า 1,000 ตร.ม. ในโครงการที่ประสบความสำเร็จ ในภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ค้าปลีก ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 96% และ 100% สำหรับโครงการชั้นนำที่ต้องรอคิวนาน ซีบีอาร์อีสำรวจพื้นที่ค้าปลีกแบบปกติในทุกอาคารแต่ไม่สามารถหาที่ว่างได้

กลยุทธ์

ราขยายการค้นหาไปในพื้นที่จัดงานและศูนย์จัดแสดงในโครงการค้าปลีก ซีบีอาร์อีเริ่มการเสนอแนวคิดใหม่ของการมีพื้นที่สำหรับความบันเทิงขนาดใหญ่ในศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติม

ผลลัพธ์

เจ้าของพื้นที่สนใจและตกลงหาพันธมิตรและร่วมมือกับลูกค้าตามแนวคิดดังกล่าว

โครงการล่าสุด