ความต้องการ

ออกแบบและสร้าง

ให้ความสำคัญกับรายละเอียด ตรวจสอบทุกแง่มุมของธุรกิจหรือกลยุทธ์การลงทุนของคุณเพื่อวางแผน ออกแบบ พัฒนา และนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ประเภทธุรกิจ

 • ลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการความเสี่ยงรายโครงการและทั้งพอร์ตอสังหาริมทรัพย์

 • สร้างความยืดหยุ่น ดึงดูดและรักษาพนักงานมากความสามารถ และส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในที่สำนักงานของคุณ

 • สร้างสรรค์พื้นที่ตามความต้องการที่ตรงกับวิสัยทัศน์ แบรนด์ และวัฒนธรรมในองค์กรของคุณ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานกับสภาพแวดล้อมให้ใกล้ชิดกันม...

 • มุ่งสู่เส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) เพิ่มความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ และลดต้นทุนโดยรวมในการ...

 • เร่งส่งมอบโครงการและลดความเสี่ยงด้วยบริการบริหารโครงการเต็มรูปที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

 • เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และกำหนดต้นทุนที่แน่นอน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารโครงการแบบครบวงจรที่ไว้ใจได้ของเรา

 • ให้คำแนะนำในการสร้างผลลัพธ์ที่พลิกโฉมไปจากเดิม เพื่อสร้างมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

สิ่งที่เราทำ

ความต้องการของคุณ

วางแผน ออกแบบ และ สร้างพื้นที่ที่สนับสนุนการใช้ชีวิต ทำงาน และ พักผ่อนของคุณ

เพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าทุกอุตสาหกรรมในการจัดสรรเงินทุน จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และลดความสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายเงินทุน

ดูบริการ

ตัวเลขสถิต

7:1 มูลค่าต่อค่าธรรมเนียม

ความเชี่ยวชาญทั่วโลกของเรา การส่งมอบที่คงเส้นคงวา และความเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ช่วยทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งมอบผลลัพธ์อันน่าทึ่ง

คีธ แม็คโกเวิน หัวหน้าแผนกบริหารโครงการ

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรานำเอาแพลตฟอร์มที่ทันสมัย มาตรฐานที่เคร่งครัดในการบริหารคุณภาพ และวิถีการทำงานแบบองค์รวมมาใช้ เพื่อนำเสนอแนวทางแบบบูรณาการให้กับโครงการ ตอบโจทย์เป้าหมายในด้านต้นทุน ระยะเวลา และกลยุทธ์ของลูกค้า
keith-708x944

keith-708x944

Related Insights

 • ผสานข้อมูลที่ครอบคลุมกับความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนในเชิงลึกเพื่อให้ได้มุมมองที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

 • จากตลาดเกิดใหม่ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยที่ขับเคลื่อนโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง ความเชี่ยวชาญของ CBRE จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง

 • ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติและการใช้พื้นที่ทางกายภาพกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่ CBRE จะทำให้แน่ใจว่าพื้นที่ของคุณจะพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของคุณ

 • ผู้มากความสามารถต้องการสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของพวกเขา CBRE ทราบดีว่าการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นที่สำนักงานที่ดี

 • การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณในเชิงลึกของ CBRE ช่วยให้คุณคาดการณ์ความเสี่ยงและลดการหยุดชะงักของธุรกิจ ให้ CBRE ขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงสุด

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา