โซลูชั่นส์ด้านดาต้าเซ็นเตอร์

เราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณ ด้วยการให้คำปรึกษา การทำธุรกรรม การบริหารโครงการ และการบริการบริหารดาต้าเซ็นเตอร์แบบองค์รวม สำหรับเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ใช้พื้นที่ และนักลงทุน

data-center-solutions-hero-972x1296

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีที่จะช่วยคุณ

ติดต่อเรา

บริการวงจรดาต้าเซ็นเตอร์ของเรารวมดาต้าเซ็นเตอร์อสังหาริมทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยีเข้าไว้ในแบบจำลองการดำเนินงานและการเงินรูปแบบเดียว

ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนา สร้าง ซื้อ ขาย หรือจัดการและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเดียวหรือพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีพลวัตที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยการจับคู่ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดกับข่าวกรองในท้องถิ่น เรานำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมที่ช่วยให้คุณนำหน้าเทรนด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์

  • การศึกษาวิจัยตลาดดาต้าเซ็นเตอร์แบบรอบด้าน
  • การให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
  • การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์
  • การเริ่มต้นและการขายดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีอยู่
  • การบริหารงานดาต้าเซ็นเตอร์
  • การก่อสร้างโครงการใหม่
  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารทรัพยากรกายภาพ
  • การประเมินมูลค่าดาต้าเซ็นเตอร์

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา