2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

2565

 • 2565 เอชอาร์ เอเชีย อวอร์ดส์

  HR Asia Awards
  • หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2565

 

2564

 • 2564 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เบส แพรคทิส อวอร์ดส์

  frost_sullivan-award 
  • Thailand Facilities Management Customer Value Leadership Award

 

2563

 • 2563 อาร์ไอซีเอส อวอร์ดส์

  rics-award 
  • ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   • ทีมประเมินราคาทรัพย์สินแห่งปี
 • 2563 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์

  award2017-1 
  • รางวัลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่ดีที่สุดของไทย
  • รางวัลตัวแทนในการปล่อยเช่า/ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของไทย
  • รางวัลการศึกษาวิจัยที่ดีที่สุดของไทย
 • 2563 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  asia-pacific-awards-2020 
  • ประเทศไทย
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลที่ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ)

 

2562

 • 2562 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  internation-asia-pacific-property-award_2019-2020_800x578_02 
  • นานาชาติ
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดระดับนานาชาติ (ชนะเลิศ)
  • เอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก (ชนะเลิศ)
  • ประเทศไทย
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)

 

2561

 • 2561 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2018-2 
  • เอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
 • 2561 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ไทยแลนด์ เอ็กซ์เล่น อวอร์ด

  award2018-1 
  • Facilities Management Competitive Strategy Innovation & Leadership Award

 

2560

 • 2560 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์

  award2017-2 
  • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
 • 2560 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2017-1 
  • ประเทศไทย
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)

 

2559

 • 2559 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2016-1 
  • เอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิค (ชนะเลิศ)
  • ประเทศไทย
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ชนะเลิศ)

 

2558

 • 2558 ชาเทรียม แอพพรีชีเอชั่น อวอร์ด

  award2015-1 
  • ไชน์นิ่งไลท์ อวอร์ด
 • 2558 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2015-2 
  • นานาชาติ
   • รางวัลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลก
  • เอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
  • ประเทศไทย
   • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
   • รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
   • รางวัลเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรพัย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
   • รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)

 

2557

 • 2557 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์

  award2017-1 
  • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
  • รางวัลชนะเลิศ การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • รางวัลชนะเลิศ การศึกษาวิจัย
 • 2557 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2014-2 
  • ประเทศไทย
   • Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)
   • Best Property Consultancy Thailand (Five stars)
   • Best Property Consultancy Website Thailand for www.cbre.co.th (Five stars)
   • Best Real Estate Agency Website Thailand for www.cbre.co.th (Highly Commended)

 

2556

 • 2556 ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล อวอร์ดส์ สหรัฐอเมริกา

  award2013-2 
  • รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในไทย (ระดับ 5 ดาว)
 • 2556 อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2013-1 
  • นานาชาติ
   • Best International Property Consultancy Marketing for Park Ventures
  • เอเชียแปซิฟิก
   • Best Real Estate Agency Website Asia Pacific
   • Best Property Consultancy Marketing Asia Pacific
  • ประเทศไทย
   • Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)
   • Best Real Estate Agency Website Thailand for www.cbre.co.th (Five stars)
   • Best Lettings Agency Thailand (Five stars)
   • Best Property Consultancy Website Thailand for www.cbre.co.th (Five stars)
   • Best Property Consultancy Marketing Thailand for Park Ventures (Five stars)
   • Best Real Estate Agency Marketing Thailand for Hyde Sukhumvit (Highly Commended)
   • Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)

 

2555

 • 2555 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2012-2 
  • เอเชียแปซิฟิก
   • Best Real Estate Agency Asia Pacific
   • Best Property Consultancy Asia Pacific
  • ประเทศไทย
   • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - กรุงเทพฯ
   • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - ภูเก็ต
   • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม - อีสเทิร์นซีบอร์ด (Highly Commended)
   • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานและพื้นที่เพื่อการค้ายอดเยี่ยม (Highly Commended)
   • บริษัทดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)
   • บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)
 • 2555 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2012-1 
  • Best Residential Agent - Bangkok
  • Best Residential Agent - Phuket
  • Best Residential Agent - Eastern Seaboard (Highly Commended)
  • Best Commercial Agent (Highly Commended)
  • Best Property Management (Highly Commended)
  • Best Property Consultancy (Highly Commended)

 

2554

 • 2554 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ร่วมกับ บลูมเบิร์ก ทีวี

  award2011-2 
  • เอเชียแปซิฟิก
   • Best Residential Real Estate Agency Website Asia Pacific
   • Best Property Consultancy Website Asia Pacific
  • ประเทศไทย
   • Best Residential Real Estate Agency Thailand (Five stars)
   • Best Residential Real Estate Agency Website Thailand for www.cbre.co.th (Five stars)
   • Best Property Consultancy Marketing Thailand (Five stars)
   • Best Property Consultancy Website Thailand (Five stars)
   • Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)
   • Best Residential Real Estate Agency Marketing Thailand (Highly Commended)
 • 2554 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  award2011-1 
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ)
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทรีสอร์ทยอดเยี่ยม
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานและพื้นที่เพื่อการค้ายอดเยี่ยม
  • บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
  • เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (Highly Commended)
  • บริษัทดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (Highly Commended)

 

2553

 • 2553 ยูโรมันนี่ เรียล เอสเตท อวอร์ดส์

  award2017-1
  • รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนขาย/เช่า
  • รางวัลชนะเลิศ การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • รางวัลชนะเลิศ การศึกษาวิจัย
 • 2553 เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  bloomberg-awd-all_2010 
  • เอเชียแปซิฟิก
   • Best Residential Real Estate Agency Website for www.cbre.co.th
  • ประเทศไทย
   • Best Residential Real Estate Agency Website for www.cbre.co.th (Five stars)
   • Best Residential Real Estate Agency (Five stars)
   • Best Commercial Property Consultancy Website for www.cbre.co.th (Highly Commended)
 • 2553 ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์

  best-agent-website_tpa2010 
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ)
  • บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม (ภูเก็ต)
  • เว็บไซต์บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม