พลิกโฉมผลลัพธ์ทางธุรกิจ

โซลูชั่นส์ด้านความยั่งยืน

มุ่งสู่เส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) เพิ่มความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ และลดต้นทุนโดยรวมด้วยการบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ

energy-and-sustainability-transformation-topic-hero-module-972x1296

โซลูชั่นส์แบบบูรณาการด้านพลังงานและความยั่งยืน

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีที่จะช่วยคุณ

ติดต่อเรา

ดังที่แสดงให้เห็นโดยพันธสัญญาขององค์กร และจํานวนอสังหาริมทรัพย์ที่เราบริหารจัดการในนามของลูกค้าของเรา  เรามีบทบาทสำคัญในการช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก  การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเป็นหัวใจสําคัญสู่ความยั่งยืนและด้วยการผสมผสานระหว่างทีมงาน ณ สถานที่นั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทาน เราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการดําเนินงานให้กับอาคาร

โซลูชั่นส์ด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญของเราทุ่มเทในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของอาคาร ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยแนวทางแบบองค์รวม เรายกระดับการบริหารจัดการพลังงานของคุณด้วยการตรวจสอบผลการดำเนินงานของอาคารคุณเพื่อให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

การประหยัดพลังงาน
เรานำเสนอแนวทางที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถรับมือกับอนาคตได้ในทุกสภาวะตลาด ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบกระบวณการและอาคารของคุณอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้คุณสร้างความยั่งยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ

พลังงานหมุนเวียน
ซีบีอาร์อีสามารถให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานซึ่งไม่เพียงช่วยลดการก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก แต่ยังสามารถแนะนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ เราช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีความรับผิดชอบและมีความยั่งยืนให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน
เราสามารถช่วยคุณสร้างโอกาสสูงสุดในการขอรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED และมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร WELL Building Standard ด้วยการประเมินคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารของคุณ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เราพัฒนาโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด   การให้คำปรึกษาด้าน ESG ของซีบีอาร์อีช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุของอาคาร ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ความรับผิดชอบขององค์กรของบริษัท CBRE

เรียนรู้เกี่ยวกับความสําเร็จของเราในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสาระสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

corporate-social-responsibility-hero-1384x460

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง