กรณีศึกษา

Case-Study-marquee-1384x460

ในทุก ๆ วัน พนักงานมากกว่า 70,000 คนของเราทำงานท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งมอบผลงานที่จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าทางธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับสินทรัพย์ของลูกค้า

ให้เช่าที่พักอาศัย

พื้นที่สำนักงาน

โซลูชั่นส์พื้นที่ทำงาน

พื้นที่ค้าปลีก

พื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

การลงทุนและที่ดิน

โรงแรม

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริหารอาคาร