อุตสาหกรรม

ผู้ค้าปลีก

เราเข้าใจดีถึงความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีก ด้วยสภาวะตลาดค้าปลีกที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ไม่มีโซลูชันหนึ่งเดียวที่สามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์  เราจึงเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเฉพาะ ให้มุมมองในหลายมิติ และมีความสอดคล้องกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น

retailer

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีที่จะช่วยคุณ

ติดต่อเรา

กรุงเทพมหานครอาจเป็นตลาดที่ท้าทายได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ค้าปลีกที่มีประสบการณ์มากมาย แต่ด้วยความรู้ในตลาดที่ใครยากจะเทียบได้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ค้าปลีกของเราสามารถให้คำแนะนำด้วยความรอบคอบและมีกลยุทธ์ในการค้นหาทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ  เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของโครงการค้าปลีกเพื่อให้ได้ข้อตกลงการเช่าพื้นที่ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการติดตั้งและก่อสร้างร้านค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหากวนใจ  รวมถึงให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินธุรกิจของคุณ
เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างโซลูชันด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ ครอบคลุมทุกแง่มุมด้านอสังหาริมทรัพย์    ซีบีอาร์อีจะช่วยท่านในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและเทคโนโลยีชั้นนำ ได้แก่ บทวิเคราะห์การดำเนินงานและการแข่งขัน  การศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์  และการเปรียบเทียบประเภทและสัดส่วนของผู้เช่า   ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านค้าปลีกทั่วโลกและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดค้าปลีกทำให้เราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของผู้เช่า การศึกษาวิจัยและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดพื้นที่ค้าปลีก  การบริหารทรัพยากรอาคาร  และการบริหารและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผ่านข่าวสาร

รับรายงานการศึกษาวิจัยตลาดจากผู้นำทางความคิดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอัปเดตอสังหาริมทรัพย์ในตลาด และคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากซีบีอาร์อี

ติดต่อ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา