นโยบายความเป็นส่วนตัวของซีบีอาร์อี ประเทศไทย

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มิถุนายน 2551
ปรับปรุงข้อมูล: 2 มีนาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บและคุกกี้ทั่วโลก: ประเทศไทย

(กรุณาอ่านอย่างละเอียด)

ซีบีอาร์อี กรุ๊ป อิงค์ ร่วมกับบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “ซีบีอาร์อี, “เรา, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บและคุกกี้ทั่วโลกของเรา (“นโยบาย”) บังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์สาธารณะทั่วโลกของเรา ซึ่งรวมถึง https://www.cbre.co.th (รวมเรียกว่า “ไซต์”) รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์แบบมืออาชีพของคุณกับพนักงานของซีบีอาร์อี นโยบายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการทำความเข้าใจถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและตัวเลือกของคุณในการตัดสินใจเมื่อใช้งานไซต์ นอกจากนี้เรายังอธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

ก. นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บทั่วโลก

 1. การยอมรับของคุณผ่านการใช้งาน
 2. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม
 5. บุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 7. ความปลอดภัย
 8. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 9. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ
 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
 11. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข. นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ – การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

 1. การใช้คุกกี้โดยซีบีอาร์อี
 2. การติดตามประสิทธิภาพ
 3. จัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ


ค. ติดต่อเรา
 

ก. นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บทั่วโลก


1. การยอมรับของคุณผ่านการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บทั่วโลกนี้อธิบายถึงวิธีการที่ซีบีอาร์อีเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ได้รับผ่านไซต์นี้ โปรดทราบว่าตามขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้งานไซต์นี้ได้หมายความว่าคุณได้เข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บทั่วโลกนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บทั่วโลกนี้ รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งควบคุมการใช้งานไซต์ของคุณโดยทั่วไป

2. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูล ได้แก่:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา (เช่น ชื่อของคุณ อีเมลธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ธุรกิจ ที่อยู่ธุรกิจ ประเทศที่คุณทำธุรกิจ อุตสาหกรรมของคุณ ตำแหน่งงานหรือบทบาทหน้าที่)
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน)
 • ข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกค้า (เช่น ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ประเทศที่คุณทำธุรกิจ อุตสาหกรรมของคุณ ตำแหน่งงานหรือบทบาทหน้าที่ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงรายชื่อบุคคลที่คุณติดต่อด้วยในซีบีอาร์อี และบันทึกการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับซีบีอาร์อี ช่องทางการติดต่อของคุณ และข้อมูลที่คุณให้แก่เราจะช่วยเราในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ประเภทการลงทุนที่คุณสนใจ)
 • ตัวระบุออนไลน์ (เช่น ตัวระบุการโฆษณาของอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้


นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม ได้แก่:

 • การปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์กับเรา (เช่น เมื่อคุณ "ชอบ" โพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์)
 • ข้อมูลทางเทคนิคจากการโฆษณาที่เราลงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ชนิดของเบราว์เซอร์และรุ่น ตัวระบุอุปกรณ์ การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและโซนเวลา)

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

การติดต่อสื่อสารกับคุณ – ข้อเสนอและบริการที่คุณแสดงความสนใจ:

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือทำธุรกรรมบนไซต์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเราหรือถูกขอให้มอบข้อมูลส่วนตัวและบัญชีผู้ใช้ให้แก่เรา เมื่อคุณให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอหรือบริการที่คุณได้แสดงความสนใจ ซีบีอาร์อีมีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการที่เราจะนำข้อมูลของคุณมาใช้ขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอมจากคุณ หากคุณแจ้งว่าคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการติดต่อกับคุณ (โดยการเข้าถึง ขั้นตอนการปฏิเสธการเข้าร่วม ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เราเคารพความต้องการของคุณ

การติดต่อสื่อสารกับคุณ – จดหมายข่าวและวัตถุประสงค์ทางการตลาด:

เพื่อให้ผู้ใช้และลูกค้าของเราทราบเกี่ยวกับข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา เราอาจส่งอีเมลและการสื่อสารทางการตลาดไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้กับเราในขณะที่ลงทะเบียนบนไซต์ของเราหรือเมื่อมีการขอข้อมูลจากเรา ซีบีอาร์อีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้และในประเทศที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ (เช่น ในสหภาพยุโรป) ขึ้นอยู่กับการยินยอมของคุณ โปรดทราบว่า ในบางครั้งเราเป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สามเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา) เช่นเดียวกันกับของเราเอง หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในกลุ่มรายชื่ออีเมลใดของเรา จดหมายข่าว หรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ และในภายหลังตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการที่จะรับจดหมายข่าวดังกล่าวหรืออีเมลส่งเสริมการขายจากเราอีกต่อไป คุณอาจยกเลิกการรับข้อมูลโดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในแต่ละอีเมลที่เราส่งให้กับคุณ (หรือใช้ ขั้นตอนการปฏิเสธการเข้าร่วม ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

การปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ – การบริหารลูกค้าสัมพันธ์:

เราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ (ที่เก็บรวบรวมผ่านทางนามบัตรที่มอบให้กับพนักงานของซีบีอาร์อี หรือเมื่อคุณสื่อสารกับพนักงานซีบีอาร์อี ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เป็นต้น) เพื่อให้บริการที่คุณร้องขอและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและเป็นข้อมูลรวมบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลภายในของเรา ซีบีอาร์อีมีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อให้บริการที่ดังกล่าว และเพื่อมอบบริการให้กับลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจส่งข้อมูลหรือบริการหรือที่เป็นลักษณะของการส่งเสริมการขายที่เราพิจารณาว่าอาจเกี่ยวข้องกับคุณให้แก่คุณ

การใช้งานอื่น ๆ:

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การดำเนินงาน การประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การจัดการการสื่อสารของเรา การกำหนดประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่น ๆ การอำนวยความสะดวกในการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่น ๆ ของเรา)
 • การจัดเตรียมและจัดทำรายงานข้อมูลแบบภาพรวมซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเราหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังอาจนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หากคุณปฏิเสธไม่ให้เรานำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบอื่น ๆ คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]

4. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม

เนื้อหาของบุคคลที่สาม:

เราอาจนำเสนอหรือฝังเนื้อหาบนไซต์ของเรา เช่น รายการอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เนื้อหานี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยซีบีอาร์อี หรืออาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น อาจมีการขอที่อยู่อีเมลเพื่อสมัครรับข้อความแจ้งเตือนหรือแบ่งปันรายการกับเพื่อน ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการของเราและไม่ใช่โดยเรา ในบางกรณีผู้ให้บริการของเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเก็บรวบรวมจากคุณให้กับเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของเราเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขาจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับพวกเขาอย่างไร

การใช้งานโดยบุคคลที่สาม:

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเว็บไซต์หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ผู้ที่สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดระดับมืออาชีพ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นจากบริษัทในเครือของพวกเขา เว็บไซต์หรือหน่วยงานเหล่านี้อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับเรา ซีบีอาร์อีจะไม่รับผิดชอบและไม่มีการรับผิดใด ๆ หากพันธมิตรหรือเว็บไซต์หรือหน่วยงานเหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการตลาด:

ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะซื้อข้อมูลการตลาดจากบุคคลที่สามและเพิ่มลงในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ของเราเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อมอบข้อเสนอซึ่งเราคิดว่าคุณจะสนใจ นอกจากนี้เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา

5. บุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บุคคลที่สามเพื่อการกำหนดเป้าหมายโฆษณา:

ในบางกรณี เราจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ไซต์ของเรากับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการของเราอาจติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนไซต์ของเราโดยใช้คุกกี้เพื่อที่จะแสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณเมื่อคุณท่องเว็บหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในบางกรณี ผู้ให้บริการของเราจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนไซต์ของเรากับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ซีบีอาร์อีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ รวมถึงวิธีแสดงหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณระบุอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราด้านล่าง

ผู้ให้บริการ:

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราในการให้บริการของเรา รวมถึงประเภทของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอที รวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์
 • เอเจนซี่ด้านการตลาด โฆษณาและการสื่อสาร
 • ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาภายนอก
 • ผู้ให้บริการการวิเคราะห์คุกกี้
 • ผู้ลงโฆษณาออนไลน์
 • ผู้ให้บริการการทดสอบเว็บไซต์ / การวิเคราะห์

ผู้ให้บริการแต่ละรายจะต้องตกลงที่จะดำเนินการและรักษาขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลของคุณ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การทำลาย การใช้ การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเรามีการดำเนินงานทั่วโลก เราอาจโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณมีถิ่นฐานอยู่ หากเรามีการโอนข้อมูลดังกล่าว เราหรือให้บริการของเราจะจัดหาการป้องกันที่เหมาะสมตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครอง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ที่ด้านล่าง

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา คุณสามารถคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของซีบีอาร์อี อาจส่งผลกระทบต่อบริการที่เรามอบให้แก่คุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิของคุณ อยู่ที่ด้านล่าง

องค์กรในเครือที่ถูกต้องตามกฎหมาย:

ในกรณีที่ซีบีอาร์อีถูกควบรวมกิจการหรือในกรณีที่มีการโอนสินทรัพย์ ไซต์ หรือการดำเนินงานของเรา ซีบีอาร์อีอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีที่มีการถ่ายโอนดังกล่าวซีบีอาร์อีจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยการโพสต์ประกาศที่เห็นได้ชัดบนไซต์ของเราเป็นเวลา 30 วัน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของของซีบีอาร์อีดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของซีบีอาร์อีเพื่อจัดหาหรือเสนอบริการให้แก่คุณ

การเปิดเผยที่ถูกต้องตามกฎหมาย:

นอกจากนี้ เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย เช่น ในการตอบสนองต่อคำสั่งศาลหรือหมายศาล หรือข้อผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ในการตอบสนองต่อการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความมั่นคงของชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือในกรณีพิเศษ เมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเข้าแทรกแซง (ไม่ว่าโดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา

6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

การประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ โดยการลงทะเบียนในไซต์นี้

ซีบีอาร์อีเป็นธุรกิจระดับโลก เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณไปยังผู้รับ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งแรก รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดน้อยกว่าประเทศที่คุณให้ข้อมูลในตอนแรก

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งแรกนั้น เราจะปกป้องข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้หรือตามที่เปิดเผยไว้ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ผ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของโปรแกรม) และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการโอนข้อมูลดังกล่าว

หากคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำการมอบข้อมูลที่คุณร้องขอ และ/หรือดำเนินการบริการที่ร้องขอใด ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การส่งข้อมูลดังกล่าวเปรียบเสมือนการให้ความยินยอมของคุณสำหรับการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

เกี่ยวกับการโอนข้อมูลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป:

 • บริษัทในเครือ ซีบีอาร์อี สหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU–US) และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss–US) และ
 • ซีบีอาร์อีได้ดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและโอนข้อมูลไปยังซีบีอาร์อีในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ

หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เราได้นำมาใช้เพื่อปกป้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

การรับรองต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว:

ซีบีอาร์อีปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss–U.S. Privacy Shield Framework) ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทในเครือของซีบีอาร์อี หรือลูกค้าองค์กรที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป และ/หรือสหราชอาณาจักร และ/หรือสวิตเซอร์แลนด์ และโอนข้อมูลไปยัง ซีบีอาร์อี กรุ๊ป อิงค์ และบริษัทในเครือที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้แก่ CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., และ Trammell Crow Company LLC, และ CBRE Technical Services, LLC ในสหรัฐอเมริกา (“CBRE US”) นโยบายนี้เป็นการเสริมต่อประกาศการป้องกันข้อมูลที่ลูกค้าและผู้ติดต่อของลูกค้าอาจได้รับ ซีบีอาร์อี ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการแจ้งให้ทราบ ทางเลือก ความรับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดวัตถุประสงค์ การเข้าถึง การเรียกร้อง การบังคับใช้ และความรับผิดชอบ หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในนโยบายนี้และหลักการของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ให้ยึดถือหลักการของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และเพื่อดูการรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชมได้ที่ https://www.privacyshield.gov/ ซีบีอาร์อีอยู่ภายใต้อำนาจการสอบสวนของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางตามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เป็นอิสระ:

ในการปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ซีบีอาร์อีมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราควรติดต่อ ซีบีอาร์อี ที่: [email protected]

ซีบีอาร์อียังได้มุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับ JAMS ผู้ให้บริการการแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้รับการตอบรับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณอย่างทันท่วงทีจากเรา หรือหากเราไม่ได้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อได้ที่ https://www.jamsadr.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน บริการของ JAMS นั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณสามารถเรียกร้องอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดย JAMS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน โปรดดูได้ที่: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

7. ความปลอดภัย

ซีบีอาร์อีพยายามที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและตัวเลือกของคุณเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เราใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layers หรือ SSL เพื่อปกป้องการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และใช้กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากการเข้าถึง การทำลาย การใช้ การปรับเปลี่ยน หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

แม้ว่าเราจะใช้ (และกำหนดให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้) การป้องกันด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมจากและจัดเก็บไว้ในไซต์ เนื่องจากลักษณะที่เป็นสาธารณะของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือที่ส่งไปยังหรือจากผู้ใช้ จะปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และเราปฏิเสธการรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการโจรกรรมหรือการสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่รับอนุญาตหรือความเสียหาย หรือการสกัดกั้นข้อมูลหรือการสื่อสารใด ๆ โดยการใช้งานไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงเหล่านี้

8. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและระเบียนของเรา และ/หรือดำเนินการเพื่อให้ไม่มีการระบุตัวตน เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป (เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม)

9. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

การสื่อสารทางการตลาด:

เมื่อคุณลงทะเบียนบนไซต์นี้ เราอาจขอให้คุณเลือกว่าคุณต้องการที่จะรับการติดต่อทางอีเมลและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากเราหรือไม่ เช่น ข้อเสนอ ข่าว รายงานและการสื่อสารที่เป็นการส่งเสริมการขายอื่น ๆ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณหรือปฏิเสธไม่รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

นอกจากนี้ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา คุณจะมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โปรดทราบว่าการที่คุณคัดค้านการประมวลผลนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

 1. ทางโทรศัพท์ที่ (662) 119-1500 และ เรียนสาย คุณศิริพรรณ ขวัญเพชร หรือทางโทรสารที่ (662) 685-3300 หรือ (662) 685-3301
 2. โดยการทำตาม คำแนะนำในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก ที่มีอยู่ในเนื้อหาอีเมลการตลาดจากเรา
 3. โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected] โดยแนบสำเนาของอีเมลที่คุณได้รับและพิมพ์หัวเรื่องของอีเมลว่า "ลบข้อมูล"
  • หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา คุณยังสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ [email protected] โดยแนบสำเนาของอีเมลที่คุณได้รับและพิมพ์หัวเรื่องของอีเมลว่า "ลบข้อมูล"
  • หากคุณอาศัยอยู่ในเอเชียหรือแปซิฟิก คุณยังสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ [email protected] โดยแนบสำเนาของอีเมลที่คุณได้รับและพิมพ์หัวเรื่องของอีเมลว่า "ลบข้อมูล"
  • หากคุณอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] รวมถึงสำเนาอีเมลที่คุณได้รับและพิมพ์ “ลบข้อมูล” ในบรรทัดหัวเรื่องของอีเมลของคุณ
 4. โดยจดหมาย: บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ส่งถึง ศิริพรรณ ขวัญเพชร

การเลือกไม่รับจดหมายข่าวหรือข้อมูลการส่งเสริมการขายและการตลาดจากเราจะ: (1) ไม่ขัดขวางเราในการติดต่อกับคุณทางอีเมลหรือทางอื่น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ปัจจุบันหรือในอดีตระหว่างคุณกับเรา และ (2) ไม่ขัดขวางเรา รวมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้แทนอื่น ๆ ของเราจากการเข้าถึงและดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการบำรุงรักษาและการปรับปรุงไซต์

การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิอื่น ๆ :

นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการร้องขอเพื่อตรวจสอบ เข้าถึง แก้ไข ลบ พอร์ต หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการโดยเรา และยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการร้องขอบน พอร์ทัลสิทธิของเจ้าของข้อมูลของซีบีอาร์อี หรือ ส่งคำขอของคุณไปยัง [email protected]

สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เป็นอิสระ:

ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เป็นอิสระ สามารถดูได้ข้างต้น

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจะดำเนินการประเมินนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องต่อเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ ตลอดจนความต้องการของลูกค้าของเรา และทำการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามที่กำหนด หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงที่นี่ และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีนัยสำคัญ เราจะทำการประกาศแจ้งให้ทราบในรูปแบบที่เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น (รวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สำหรับบริการบางประเภท)

11. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("DPO") ตามกฎหมายท้องถิ่น สำหรับบริษัทย่อยของเราในประเทศเยอรมนี นอกจากนี้เรายังได้ทำการแต่งตั้ง DPO ในประเทศฝรั่งเศส หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวทางปฏิบัติของเรา คุณอาจติดต่อ DPO ที่เหมาะสมได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังนี้:

 CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH และ CBRE Capital Advisors GmbH [email protected] 
 CBRE Global Investors Germany GmbH  [email protected]
 

CBRE GWS Industrial Services GmbH

CBRE GWS IFM Industrie GmbH
 [email protected]
 ประเทศฝรั่งเศส  [email protected]

 

ข. นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ – การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ


โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าเป็นคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คืออะไร:

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาเยี่ยมชมของคุณบนเว็บไซต์นั้น คุกกี้ อำนวยความสะดวกในการเรียกดูเว็บไซต์และทำให้ใช้งานง่ายขึ้น คุกกี้ ประกอบไปด้วยชื่อที่มาจากชื่อของเซิร์ฟเวอร์ การหมดอายุของคุกกี้ และค่าหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปจะเป็นหมายเลขเฉพาะที่สร้างแบบสุ่ม คุกกี้ ไม่ได้ให้สิทธิในการเข้าถึงหรือทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. การใช้คุกกี้โดยซีบีอาร์อี

เราใช้คุกกี้อย่างไร:

เราใช้กลุ่มคุกกี้จากเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ถูกลบออกจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณ เมื่อปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรือปิดคอมพิวเตอร์ และคุกกี้ถาวรซึ่งเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะหมดอายุเว้นแต่จะลบออกก่อนเวลานั้น เราจัดกลุ่มคุกกี้จากเบราว์เซอร์บนเว็บไซต์ของเราเป็นสามหมวดหมู่ ซึ่งสามารถจัดการผ่านตัวจัดการการตั้งค่าคุกกี้ ดังนี้:

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Required cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการเปิดใช้งานลักษณะเฉพาะพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ให้สามารถทำงานได้ เช่น ระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีคนอื่นลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณพร้อมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และช่วยเราในการให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นจากตั้งค่าการลงทะเบียนของคุณ คุกกี้เหล่านี้ยังอนุญาตให้เลือกการตั้งค่าคุกกี้ของคุณเองได้
 • คุกกี้ที่ใช้งานได้ (Functional cookies): คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของเรา อาจใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการขายหรือแบบสำรวจที่เราให้ไว้
 • คุกกี้โฆษณา (Advertising cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้โฆษณารายอื่น เพื่อให้โฆษณาที่คุณเห็นมีความเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันหน้าเว็บบางหน้ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรืออนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ:

คุกกี้ที่เราใช้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณ เช่น ที่อยู่ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

2. การติดตามประสิทธิภาพ

บางครั้งเราใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีการติดตาม เช่น เว็บ บีคอน ที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขาย ที่เราส่งให้กับสมาชิกหรือโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ของเรา อุปกรณ์ติดตามประสิทธิภาพเหล่านี้ช่วยให้เราติดตามว่าผู้รับอีเมลได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วหรือไม่ เช่นการสมัครทดลองใช้ฟรีเป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และทำการเก็บข้อมูลโดยรวม บางครั้งเราใช้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราติดตามกิจกรรมภายในเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ชั่วคราวและ / หรือเทคโนโลยีการส่งสัญญาณ (เว็บ บีคอน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตาม แต่ข้อมูลจะไม่ถูกติดตามในลักษณะที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ บุคคลที่สามซึ่งคุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้บนเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเราและเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณที่จะไม่ยินยอมให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

3. การจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

ตัวจัดการการตั้งค่าคุกกี้:

ตัวจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเรา อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้คุกกี้ของเรานอกเหนือจากคุกกี้ที่จำเป็น หากคุณใช้ตัวจัดการการตั้งค่าของเราบนอุปกรณ์มือถือ เราจะประมวลผลตัวระบุโฆษณาของอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงตัวจัดการการตั้งค่าของเรา คุกกี้แบบถาวรจะถูกตั้งค่าโดยเครือข่ายโฆษณาที่ระบุไว้ในตัวจัดการการตั้งค่าของเราตามข้อกำหนดของคุณ กรณีที่คุณเลือกที่ไม่รับโฆษณา หากคุณล้างคุกกี้เบราว์เซอร์จะเป็นการลบคุกกี้ทั้งหมดรวมถึงคุกกี้ที่ตั้งค่าว่าไม่รับโฆษณา ซึ่งถูกตั้งค่าโดยบริษัท คุณจะต้องเข้าไปที่ตัวจัดการการตั้งค่าอีกครั้งเพื่อการตั้งค่าใหม่ของคุณ คุกกี้ของเรารับรู้เฉพาะการตั้งค่าล่าสุดของคุณเท่านั้นและไม่สะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ห้ามติดตาม:

ขณะนี้เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของคุณ การใช้เทคโนโลยีการติดตามของเราอาจถูกควบคุมผ่าน ตัวจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเราแทน

หลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้:

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้เราใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะสำรวจเว็บไซต์นี้คุณต้องปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณก่อนแล้วจึงลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

การปิดใช้งานและป้องกันการใช้งานคุกกี้เพิ่มเติม:

คุณสามารถ จำกัด บล็อก หรือ ลบคุกกี้ จากไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ สามารถดูวิธีการและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ https://www.allaboutcookies.org/ นอกจากนี้ในขณะที่แต่ละเบราว์เซอร์มีการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปการตั้งค่าคุกกี้สามารถปรับได้ในเมนู "การตั้งค่า (Preference)" หรือ "เครื่องมือ (Tools)" หรือ คุณอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก "ความช่วยเหลือ (Help)" ของเบราว์เซอร์ของคุณ


ค. ติดต่อเรา


คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ มีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็ฐไซต์ หรือต้องการที่จะแยกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของเรา แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจมาตรฐานของเราคือ การเก็บรักษาการติดต่อสื่อสารใด ๆ จากผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือส่งจดหมายมาหาเราได้ที่ 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654 ถึง Global Director, Data Privacy

ผู้เยี่ยมชมในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา:

หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ [email protected] หรือส่งจดหมายมาหาเราได้ที่ St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom ถึง EMEA Director, Data Privacy

ผู้เยี่ยมชมในเอเชียหรือแปซิฟิก:

หากคุณอาศัยอยู่ในเอเชียหรือแปซิฟิก คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ [email protected] หรือส่งจดหมายมาหาเราได้ที่ 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227 ถึง APAC Senior Manager, Data Privacy.

ผู้เยี่ยมชมในประเทศไทย:

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล [email protected] หรือเขียนถึงเราที่ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ถึง ศิริพรรณ ขวัญเพชร

  

ดู ข้อกำหนดของซัพพลายเออร์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (ประเทศไทย)