ประเภทอสังหาริมทรัพย์

พื้นที่สำนักงาน

ด้วยเครือข่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ของซีบีอาร์อีที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก ทีมพื้นที่สำนักงานสามารถหาโซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของผู้เช่าและผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

office-basic-hero_972x1296

ค้นหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับคุณ

พื้นที่สำนักงานให้เช่าและขายในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย

ดูพื้นที่สำนักงาน

แผนกพื้นที่สำนักงานทำงานโดยเน้นการทำความเข้าใจถึงคนทำงานที่จะต้องใช้พื้นที่จริงและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด ด้วยประสบการณ์และทักษะการเจรจาอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริการสำหรับผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน แผนกพื้นที่สำนักงานให้บริการและคำแนะนำเชิงลึก วิเคราะห์ตลาด กำหนดกลยุทธ์การปล่อยเช่า ขาย และชั้นเชิงทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงาน

 • ตัวแทนในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนางานออกแบบโครงการ
 • ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์การขายและปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน
 • ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและดิจิทัล
 • ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคาร

บริการสำหรับผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

ในฐานะตัวแทนของผู้เช่าในการหาเช่าหรือซื้อพื้นที่สำนักงาน แผนกพื้นที่สำนักงานจะเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้เช่า บริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนและมีพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์ที่สุด

 • หาพื้นที่สำนักงานที่ตรงกับความต้องการ
  1. โซลูชั่นส์พื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่น
 • เจรจาต่อรองสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
 • ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
 • ปรับโครงสร้างค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน
 • จัดหาทำเลพื้นที่สำนักงานใหม่
 • วางกลยุทธ์การจัดสรรพื้นที่ทำงานและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

รายงานตลาดพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 2 ปี 2566

ค่าเช่ายังคงคงที่ในภาพรวม ขณะที่อาคารเกรดเอพลัส (A+) มีผู้เช่าใหม่ย้ายเข้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2


2q23-office-1424x1068

ติดต่อผ่านข่าวสาร

รับรายงานการศึกษาวิจัยตลาดจากผู้นำทางความคิดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอัปเดตอสังหาริมทรัพย์ในตลาด และคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากซีบีอาร์อี

กรณีศึกษา และ คำรับรองจากลูกค้า

 • ซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายจากธนาคารระหว่างประเทศแห่งหนึ่งให้ทำการค้นหา วิเคราะห์ และเจรจาต่อรอง เช่าพื้นที่สำนักงานใหม่ ขนาด 14,200 ตารางเมตร

 • บริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมอบหมายให้ซีบีอาร์อีเจรจาต่อรอง ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ขนาด 7000 ตร.ม.

 • ด้วยความเป็นมืออาชีพของ ซีบีอาร์อี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน เราขอขอบคุณทีมงานสำหรับความมานะ พยายาม และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และในฐานะตัวแทนของเจ้าของอาคาร ขอแนะนำซีบีอาร์อีเป็นอย่างยิ่งต่อเจ้าของพื้นที่หรือผู้พัฒนาอาคาร

 • คำรับรองจากลูกค้า

  บริษัท ไอดับบลิวจี จำกัด

  ซีบีอาร์เป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลางให้กับเจ้าของพื้นที่และผู้เช่า พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางของเรา และแนะนำผู้ที่จะมาร่วมงานให้กับเราได้อย่างถูกต้อง

บริษัทไทยเริ่มทำงานแบบไฮบริดและมองหาพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์

ความต้องการพื้นที่สำนักงานมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว เนื่องจากบริษัทข้ามชาติในเอเชียแปซิฟิกวางแผนขยายพื้นที่ในปีนี้

office-thai-company-warm-up

ติดต่อ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง