กรณีศึกษา

สัญญาเช่าใหม่สำหรับธนาคาร

พื้นที่สำนักงาน

off-new-lease-for-bank-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: ธนาคารระหว่างประเทศ
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: เช่าพื้นที่สำนักงานขนาด 14,200 ตารางเมตร

ภาพรวม

ซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายจากธนาคารระหว่างประเทศแห่งหนึ่งให้ทำการค้นหา วิเคราะห์ และเจรจาต่อรองสำนักงานแห่งใหม่

ความท้าทาย

คุณสมบัติหลักที่ทางธนาคารต้องการสำหรับสำนักงานแห่งใหม่ คือ โครงสร้างอาคารสมัยใหม่ เข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นในเรื่องพื้นที่ โดยต้องการคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดด้วยต้นทุนการเช่าที่สมเหตุสมผลกับลักษณะสำนักงานของ “หน่วยงานสนับสนุน”

กลยุทธ์

ซีบีอาร์อีทำงานร่วมกับสำนักงานภูมิภาคของลูกค้าและทีมอสังหาริมทรัพยท้องถิ่นในการแจกแจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในเรื่องงบประมาณค่าเช่า ระยะเวลาเช่า ทำเลที่ต้องการ ขนาดพื้นที่และความต้องการทางด้านเทคนิคของบริษัท

เมื่อระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ซีบีอาร์อีดำเนินการดังนี้:

  • วิเคราะห์ทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดในตลาด
  • วิเคราะห์ตลาดสำนักงานในกรุงเทพฯ
  • ตรวจสอบอาคารที่ผ่านการคัดเลือก
  • เตรียมเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์
  • จัดทำร่างการวิเคราะห์ต้นทุนการเช่าทั้งหมด
  • เตรียมกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองกับเจ้าของอาคารสำนักงานให้เช่า
  • ต่อรองข้อกำหนดสัญญาเช่าร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของลูกค้า

ผลลัพธ์

ทีมพื้นที่สำนักงานของเราระบุอาคารสำนักงาน แบบไฮไรซ์ เป็นตึกแฝด ตั้งอยู่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจที่เสนอแพ็กเกจด้านการเงินและคุณภาพที่เหมาะสมที่สุด ซีบีอาร์อีจึงเป็นตัวแทนลูกค้าในการทำข้อตกลงสัญญาเช่าสุดท้าย ซึ่งรวมถึงข้อความในสัญญา ข้อความสำหรับการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด และสิทธิ์ในการปฏิเสธก่อน ป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนหลังคา และต่อรองกับเจ้าของอาคารเรื่องการทยอยย้ายเข้า ในที่สุดลูกค้าก็ได้เช่าพื้นที่สำนักงานขนาด 14,200 ตารางเมตร

โครงการล่าสุด