กรณีศึกษา

การขายที่ดินริมชายหาดในพังงา

ที่ดิน

inv-sale-beachfront-land-phang-nga-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: ผู้ขายรายหนึ่ง
สถานที่: พังงา ประเทศไทย
Tสาระสำคัญ: แนะนำและดำเนินการขายที่ดินริมชายหาดขนาด 50 ไร่ ได้สำเร็จภายในหนึ่งเดือน

ความท้าทาย

แผนกซื้อขายที่พักตากอากาศของซีบีอาร์อีได้รับการร้องขอให้แนะนำกลยุทธ์การขายที่ดินริมชายหาดขนาด 50 ไร่ในพังงาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนและทำธุรกรรมเสร็จสิ้นในราคาที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ขายไม่ต้องการเสียเวลาหรือเจรจาต่อรองยืดเยื้อหรือผูกอสังหาริมทรัพย์นั้นกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ใช้เวลานานผ่านการให้สิทธิ์เลือกซื้อที่ดิน

เพื่อแนะนำลูกค้าเรื่องราคาที่สมเหตุผล เราได้ตรวจสอบสถานที่ วิเคราะห์ศักยภาพ และตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ ทีมของเราพบความท้าทายเพิ่มเติมและประเด็นที่อาจทำให้ล้มเลิกข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านกฎหมาย ตอนที่ผู้ขายค้นพบว่าเอกสารหลักที่เกี่ยวข้องกับประวัติการใช้ที่ดินหายไปและไม่สามารถขอสำเนาได้จากกรมที่ดิน

การแก้ปัญหา

กลยุทธ์การกำหนดราคาและการตลาด

ประสบการณ์ในการขายที่ดินริมชายหาดในพังงาของเราทำให้เรารอบรู้เรื่องราคาล่าสุดและการเข้าถึงข้อมูลผู้ซื้อที่มีศักยภาพโดยตรง ทีมยังได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแผนกวิจัยตลาดและแผนกประเมินราคาที่จัดทำรายงานการวิจัยเชิงลึกและการประเมินมูลค่าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

จากประสบการณ์และความรู้นี้ เราแนะนำลูกค้าของเราที่เป็นผู้ขายในเรื่องมูลค่าตลาดที่เหมาะสมสำหรับที่ดินนั้น จากนั้นเราแนะนำกลยุทธ์ราคาตายตัวที่สมเหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาที่ยืดเยื้อซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกรรมด้านที่ดินล่าช้า

หลังจากระบุตัวผู้ซื้อที่มีศักยภาพที่เหมาะสมได้จากฐานข้อมูลนักลงทุนที่ครอบคลุมของเรา และใช้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เราทำการตลาดกับนักลงทุนเฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยตรง

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย เราตรวจสอบเอกสารประกอบเพื่อหาการอ้างอิงที่เป็นข้อพิสูจน์ที่ถูกต้องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว หลักฐานสำคัญนี้ทำให้ผู้ที่จะซื้อรู้สึกสบายใจที่จะซื้อที่ดิน

ผลลัพธ์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลแห่งหนึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินภายในหนึ่งเดือนหลังจากทำแคมเปญการตลาด

เราขายที่ดินริมชายหาดได้ในราคาที่เสนอต่อกองทุนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและดำเนินธุรกรรมแล้วเสร็จภายในสองเดือน พร้อมทั้งจัดการประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อาจทำให้ล้มเลิกข้อตกลงได้สำเร็จ

โครงการล่าสุด