คำรับรองจากลูกค้า

พื้นที่ค้าปลีก

  • เราขอขอบคุณ CBRE เป็นอย่างมากสำหรับการช่วยเหลือเราในการย้ายไปที่อาคาร Exchange Tower รวมทั้งเจรจาข้อตกลงกับเจ้าของอาคาร การมีส่วนร่วมของ CBRE มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องราวความสำเร็จในการขยายธุรกิจของเรา

  • การเข้ามามีส่วนร่วมของซีบีอาร์อี มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการขยายพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสดี ๆ มากมาย ซีบีอาร์อีมีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน