ประกาศความเป็นส่วนตัว

ซีบีอาร์อี (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและการปกป้องข้อมูลที่ท่านมอบให้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ ติดต่อสื่อสารกับท่าน จัดหาและแนะนำโอกาสทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ให้การสนับสนุน ทำการตลาดทางตรง และให้บริการที่ท่านสนใจ เป็นต้น บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่านได้สิ้นสุดลง หรือเมื่อท่านได้ถอนการให้ความยินยอม และจะทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย บริษัทอาจเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ ตัวแทนร่วม ลูกค้า เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ พันธมิตรฝ่ายขาย หรือผู้ให้บริการภายนอก เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท และเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังลูกค้า เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และพันธมิตรฝ่ายขาย ผู้ซึ่งอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลดังกล่าว ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทมีการปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก บริษัทจึงอาจมีการโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่นนอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวทางเว็บสากลของซีบีอาร์อี (https://www.cbre.com/about/privacy-policy) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถติดต่อซีบีอาร์อีได้ตลอดเวลาหากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในด้านความเป็นส่วนตัวของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ โอนย้าย คัดค้าน ถอนความยินยอม จำกัดการใช้ หรือยื่นข้อร้องเรียน) โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้:

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล: [email protected]
โทรสาร: +66 2 685 3300-1
ที่อยู่ เลขที่: 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 46 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย