งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566

2 มีนาคม 2566

mo-972x1296-full


งานสัมมนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566 ทำให้ท่านเห็นภาพโดยกว้างของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดในปีนี้และปีต่อๆ ไป ผู้เชี่ยวชาญของ CBRE ให้ความเห็นในทุกแง่มุมตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงตลาดทุน และมีการสนทนาในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดที่พักอาศัย ตลาดพื้นที่สำนักงาน ตลาดพื้นที่ค้าปลีก ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ตลาดโรงแรม และตลาดการลงทุน

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา