รูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ และนวัตกรรมที่โดดเด่น

18 ตุลาคม 2563

bangkok-unique-developments-972x1296


รูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ และนวัตกรรมที่โดดเด่นในยุคนี้
ฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของ CBRE และแขกรับเชิญพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญของ CBRE ประเทศไทย:
คุณอาทิตยา เกษมลาวัณย์ ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายที่พักอาศัยโครงการ
คุณรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน
คุณชาญวิชญ์ พสุวัต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบโครงการ


แขกรับเชิญพิเศษ:
คุณจิราภัทร นิ่มกิตติกุล ผู้จัดการอาวุโส เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา