Highlight | CBRE Hotels Webinar 'ESG'

21 ธันวาคม 2565

cbre-hotel-webinar-ep3-972x1296


ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) เป็นประเด็นที่ผู้พัฒนาโรงแรมและผู้ประกอบการโรงแรมต่างให้ความสนใจ ESG มีความหมายอย่างไรบ้างสำหรับคนกลุ่มนี้ ฟังได้จากผู้เชี่ยวชาญในงานสัมมนาออนไลน์ล่าสุดของ CBRE เรื่องตลาดโรงแรม

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา