ผ่าวิกฤตโควิด-19 - โอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

20 มิถุนายน 2563

real-estate-investment-opportunities-during-covid-19-972x1296


ซีบีอาร์อี วิเคราะห์โอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19

  • ควรลงทุนอะไรในช่วงโควิด-19
  • ตลาดที่อยู่อาศัยยังน่าลงทุนหรือไม่
  • ตลาดที่ดินในปัจจุบันเป็นอย่างไรและควรลงทุนหรือไม่
  • ตลาดทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าลงทุน

โดย:
คุณ กุลวดี สว่างศรี หัวหน้าแผนกการลงทุนและที่ดิน
คุณ พรพิมล พึ่งเขื่อนขันธ์ หัวหน้าแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อย
คุณ อาทิตยา เกษมลาวัณย์ ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายที่พักอาศัยโครงการ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา