มุมมอง CBRE ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สำนักงาน

1 พฤศจิกายน 2563

revisiting-office-space-972x1296


กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน (workplace strategy) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในออฟฟิศยุค New Normal รวมถึงมุมมองของ CBRE ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สำนักงานหลังโควิด-19

ร่วมฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย
คุณรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน
คุณชาญวิชญ์ พสุวัต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการออกแบบโครงการ
คุณคีธ แมคโกเวิร์น หัวหน้าแผนกบริหารโครงการ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา