บทความ | พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนได้

ทำความรู้จักกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

15 มิถุนายน 2566

change-management-972x1296

วัฒนธรรมองค์กร | การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ประสิทธิผล | ความยืดหยุ่น

โลกธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้  โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในด้านที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานของตน

การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในองค์กรต่าง ๆนั้น ไร้ขีดจำกัด และสามารถเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่การเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรม หรือการย้ายสำนักงานใหม่ ไปจนถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนโฟกัสไปที่ตลาดใหม่ ๆ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไร แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลและความไม่สบายใจตามมา เช่น พนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆอาจรู้สึกประหม่าที่ต้องรับมือกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือการย้ายสำนักงานไปสู่ที่แห่งใหม่อาจทำให้พนักงานหลายคนต้องเดินทางเพิ่มขึ้นอีกครึ่งชั่วโมง ไม่ว่าในกรณีใด การสื่อสารที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และไปยังบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ไม่ว่าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด ความสำเร็จในท้ายที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าพนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือสื่อสารเมื่อพนักงานพร้อมที่จะรับฟัง ทั้งสื่อสารด้วยการอัปเดตข้อมูล (การสื่อสารทางเดียว) และสื่อสารผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น (การสื่อสารสองทาง) นั่นหมายถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

แล้วการมีส่วนร่วมของพนักงานหมายถึงอะไรกันแน่ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่การออกแบบสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม การติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง หรือการทำให้พนักงานมีความสุขเท่านั้น อย่างการจัดปาร์ตี้เป็นประจำและการจัดทริปบริษัทที่สนุกสนาน ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น หรือประสิทธิผลที่มากขึ้น ในความเป็นจริงควรมองว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นความรู้สึกผูกพันของพนักงานมีต่อองค์กร นั่นคือพนักงานมีความตั้งใจที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่แตกต่างเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคำตอบเหล่านี้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง

bried-intro-to-change-management-730x480

ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงมีความสำคัญ

พูดง่าย ๆ ก็คือ วัฒนธรรมองค์กร แสดงถึงความเชื่อร่วมกันขององค์กร จริงอยู่ที่ค่านิยม เป้าหมาย และกระบวนการดำเนินงานล้วนส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม แต่ก็ยังมีความซับซ้อนกว่านั้น วัฒนธรรมองค์กรได้รับอิทธิพลจากบนลงล่าง ตั้งแต่ระดับนโยบายบริษัทไปจนถึงในระดับปฏิบัติการ และจากล่างขึ้นบนจากสิ่งต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของพนักงานขณะอยู่ในสำนักงาน องค์กรที่มีมุมมองเป็นหนึ่งเดียว จะสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน และทำให้การสื่อสารระหว่างทุกคนในที่ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวไปแล้ว โควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจในแทบทุกอุตสาหกรรม แม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดความกังวลและความกลัวในหมู่พนักงานหากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง องค์กรที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมที่องค์กรเปิดกว้างสำหรับความเชื่อที่หลากหลายจะสามารถลดความวิตกกังวลในหมู่พนักงานได้ง่ายขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นของบริษัท และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การจัดการการเปลี่ยนแปลงทำงานอย่างไร

การจัดการการเปลี่ยนแปลง นั้นต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดีก่อน นั่นหมายถึง เข้าใจสิ่งที่พนักงานเชื่อและดูว่าความเชื่อของพวกเขาสอดคล้องกับความเชื่อของผู้บริหารและบริษัทหรือไม่ ไม่ว่าองค์กรจะวางแผนการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นควรสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิม การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นไปในภาพกว้าง เช่น การเรียนรู้และการพัฒนา การสรรหาบุคลากร การทบทวนผลงาน และการจ่ายโบนัส แต่ในระยะยาวการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะสร้างความยืดหยุ่นที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีความยากยิ่งหากปราศจากการมีส่วนร่วมของพนักงานที่แท้จริง ซึ่งนั่นหมายถึงทุกคนในองค์กร   การมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง มากกว่าเป็นแค่การจัดการเท่านั้น การเปิดโอกาสให้พนักงานแบ่งปันความคิดเห็นและออกไอเดียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความรู้สึกตื่นเต้น โดยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานจะทำให้พนักงานมีความส่วนรวมกับองค์กรมากขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสื่อสารที่ชัดเจนมีความสำคัญมากในระหว่างขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคน เดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นพื้นฐานของกระบวนการนี้ ซึ่งหมายถึงการมองภาพผลลัพธ์สุดท้ายที่ชัดเจน และสื่อสารเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าความคับข้องใจและความกังวลในหมู่พนักงานนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจะตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่พนักงาน และเปลี่ยนความกังวลเหล่านั้นให้เป็นด้านบวก

บทสรุป

วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานเหนือสิ่งอื่นใดจะอยู่ได้ไม่นานในโลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรม ความยืดหยุ่นที่เกิดจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ว่าสามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร โปรดติดต่อ ซีบีอาร์อี