รายงาน | การลงทุนที่ชาญฉลาด

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2567

28 กุมภาพันธ์ 2567 Read 10 นาที

$name

กำลังมองหาไฟล์ PDF ของเนื้อหานี้อยู่หรือไม่?

ที่พักอาศัยเทรนด์ที่ต้องจับตามอง
-   ความหลากหลายของคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางเมืองมีเพิ่มขึ้น
-   โครงการที่อยู่อาศัยจะมีมากขึ้นในมิกซ์ยูส
-   การเปิดตัวบ้านเดี่ยวจะเน้นไปที่ตลาดระดับกลาง

 

พื้นที่สำนักงานเทรนด์ที่ต้องจับตามอง
-   อาคารยั่งยืน และ อาคารอัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
-   อัตราค่าเช่าอาจต่ำลง เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้น
-   เจ้าของอาคารคำนึงถึงการดึงดูดและรักษาผู้เช่า

 

พื้นที่ค้าปลีกเทรนด์ที่ต้องจับตามอง
-   ร้านค้าขยายสาขา จากกลุ่มที่มีชื่ออยู่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนอาหาร เครื่องดื่ม และสุขภาพ
-   โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ มุ่งเน้นขยายไปที่นอกเขตกรุงเทพฯ 
-   ผู้ค้าปลีกให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวและงานอีเวนต์ เพื่อสร้างกระแสให้ศูนย์การค้า

 

โรงแรมเทรนด์ที่ต้องจับตามอง
-   นโยบายรัฐบาลจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น
-   การแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด
-   การฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของโรงแรมดีขึ้นมาก แต่ไม่ใช่สำหรับทุกกลุ่ม

 

พื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เทรนด์ที่ต้องจับตามอง
-   ที่ดินอุตสาหกรรมใน EEC ขาดแคลน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
-   อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยียังคงให้ความสนใจที่จะลงทุนในไทย
-   การแข่งขันในโลจิสติกส์จะสูงขึ้น