บานาบี้ สเวนสัน

หัวหน้าแผนกการลงทุนและที่ดิน ประเทศไทย

ภาพของ barnaby-swainson

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณบาร์นี่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการปล่อยเช่าทรัพย์สิน ณ กรุงลอนดอน และได้เดินทางมาทำงานในกรุงเทพเมื่อ พ.ศ. 2560 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน

คุณบาร์นี่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มีผลงานในการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการขายอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ การเพิ่มทุน  การสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมทุน การขายโรงแรม และการขายที่ดิน