ชาญวิชญ์ พสุวัต

หัวหน้าทีมพัฒนาการออกแบบโครงการ และทีมที่ปรึกษากลยุทธ์พื้นที่ทำงาน ประเทศไทย

ภาพของ charnwit-pasuwat

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณชาญวิทย์รับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทั้งอาคารที่พักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ สำหรับนักพัฒนาและเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความสามารถสูงสุดทางการตลาดและผลกำไร    ในหน้าที่นี้ คุณชาญวิทย์ให้คำแนะนำและระบุกลยุทธ์ตามความเข้าใจในเชิงลึกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ข้อกำหนด และแนวโน้มเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแนวคิดการพัฒนา การวางแผนหลัก การผสมผสานระหว่างยูนิต การออกแบบ กลยุทธ์การกำหนดราคา และความต้องการของตลาด

คุณชาญวิทย์ยังรับผิดชอบด้านการบริการให้คำปรึกษากลยุทธ์พื้นที่ทำงาน โดยประเมินและให้คำแนะนำตามการวิจัยสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในการระบุโอกาสในการจัดสรรพื้นที่ทำงาน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่เพื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น คุณชาญวิทย์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และทีมบริหารโครงการ ในการนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุมสำหรับสถานที่ทำงานใหม่ของลูกค้า